TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojan roolit


Järjestelmänvalvojat määrittävät tuotteiden ja palveluiden käyttäjät Autodesk Account -palvelussa. Käyttäjähallinnan järjestelmänvalvojia on kolmenlaisia:

 • ensisijainen järjestelmänvalvoja (oletusarvoisesti sopimuspäällikkö)
 • toissijainen järjestelmänvalvoja
 • kertakirjautumisen (SSO) järjestelmänvalvoja.

Toissijaisia järjestelmänvalvojia voivat määrittää ensisijainen järjestelmänvalvoja sekä kertakirjautumisen järjestelmänvalvoja ja muut toissijaiset järjestelmänvalvojat. Toissijaiset järjestelmänvalvojat auttavat hallitsemaan käyttäjiä sekä tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuksia. Toissijaisia järjestelmänvalvojia voi olla useita, mutta ensisijaisia järjestelmänvalvojia voi olla vain yksi.

 

Huomautus: Jos käyttäjiä hallitaan perinteisessä käyttäjähallinnassa, järjestelmänvalvojia kutsutaan sopimuspäälliköiksi ja ohjelmistokoordinaattoreiksi.

 

Kirjaudu seuraavia toimenpiteitä varten ensin Autodesk-tilille osoitteessa manage.autodesk.com.


Ensisijainen järjestelmänvalvoja

Tiimiä kohden voi olla vain yksi ensisijainen järjestelmänvalvoja, mutta sama henkilö voi olla useamman kuin yhden tiimin ensisijainen järjestelmänvalvoja. Sopimuspäällikkö – alkuperäinen ostaja – määritetään oletusarvoisesti ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.

Ensisijaisen järjestelmänvalvojan roolit

 • Käyttäjien ja tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta
 • Toissijaisten järjestelmänvalvojien ja kertakirjautumisen järjestelmänvalvojien määrittäminen sekä ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen
 • Laskutuksen ja uusimisten hallinta, jos järjestelmänvalvoja on myös sopimuspäällikkö.
 • Kertakirjautumisen (SSO) määritysten hallinta
 • Toimiminen ensisijaisena Autodesk-yhteyshenkilönä

Ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen

 

Kun ensisijainen järjestelmänvalvoja muutetaan, aiempi ensisijainen järjestelmänvalvoja siirretään toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.

 1. Siirry kohtaan User Management > By User.
 2. Valitse toissijainen järjestelmänvalvoja, jonka haluat määrittää uudeksi ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi. (Vain toissijaisesta järjestelmänvalvojasta voi tulla ensisijainen järjestelmänvalvoja.)
 3. Valitse Change role.
 4. Valitse Primary Admin ja napsauta Save-painiketta.
 5. Vahvista muutos valitsemalla Reassign Primary Admin.

Ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen ei muuta tilauksen omistajaa (henkilöä, joka hallinnoi maksuja ja uusimisia ja jolle lähetetään kaikki tilaussähköpostit, uusimisen muistutukset ja laskut). Jos tuote on ostettu verkkokaupasta, ainoa tapa muuttaa tilauksen omistajaa on lopettaa nykyinen tilaus ja aloittaa uusi tilaus.

Sopimuspäällikön muuttaminen

 

Jos tuote on ostettu jälleenmyyjältä, määritetty sopimuspäällikkö voidaan muuttaa. Vain nykyinen sopimuspäällikkö voi asettaa uuden henkilön sopimuspäällikön rooliin. Nykyinen sopimuspäällikkö voi tehdä muutoksen käyttämällä seuraavaa vuorovaikutteista lomaketta.


Toissijainen järjestelmänvalvoja

Toissijaisia järjestelmänvalvojia voivat määrittää ensisijainen järjestelmänvalvoja, kertakirjautumisen järjestelmänvalvoja ja muut toissijaiset järjestelmänvalvojat. Koska toissijaiset järjestelmänvalvojat määritetään tiimikohtaisesti, he näkevät kaikki kyseisen tiimin käyttäjät ja tuotteet. Tiimissä voi olla useita toissijaisia järjestelmänvalvojia.

Toissijaisen järjestelmänvalvojan roolit

 • Käyttäjien ja tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta
 • Muiden toissijaisten järjestelmänvalvojien määrittäminen ja ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen
 • Laskutuksen ja uusimisen hallinta, jos järjestelmänvalvoja on myös sopimuspäällikkö.
 • Kaikkien käyttäjätiimien ja tilausten tuotteiden käyttöasteraporttien tarkastelu ja vienti

Toissijaisen järjestelmänvalvojan määrittäminen

 1. Siirry kohtaan User Management > By User.
 2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat määrittää toissijaiseksi järjestelmänvalvojaksi.
 3. Valitse Change role.
 4. Valitse Secondary Admin ja napsauta Save-painiketta.

Kertakirjautumisen järjestelmänvalvoja

Kertakirjautumisen järjestelmänvalvojat voivat hallita kertakirjautumisen (SSO) määrityksiä, kuten ensisijaisetkin järjestelmänvalvojat. Kertakirjautumisen järjestelmänvalvojia voi olla useita. Kertakirjautumista käyttävien tarvitsee muistaa vain yksi salasana päästäkseen käyttämään verkkoresursseja sekä Autodesk-tuotteita ja -palveluita. Jos kertakirjautumista ei käytetä, jokaisen käyttäjän on kirjauduttava sisään yksilöllisellä Autodesk-tunnuksella ja -salasanalla.

Kertakirjautumisen järjestelmänvalvojan roolit

 • Käyttäjien ja tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta
 • Muiden toissijaisten järjestelmänvalvojien määrittäminen ja ensisijaisen järjestelmänvalvojan muuttaminen
 • Laskutuksen ja uusimisten hallinta
 • Kaikkien käyttäjätiimien ja tilausten tuotteiden käyttöasteraporttien tarkastelu ja vienti

Kertakirjautumisen järjestelmänvalvojan määrittäminen

 1. Siirry kohtaan User Management > By User.
 2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat määrittää kertakirjautumisen järjestelmänvalvojaksi.
 3. Valitse Change role.
 4. Valitse SSO Admin ja napsauta Save-painiketta.

Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.