TILIEN HALLINTA JÄRJESTELMÄNVALVOJILLE

Käyttöasteen raportoinnin tavallisimmat kysymykset


Tavallisimmat kysymykset

Miten käyttö määritellään?

Kun tuote käynnistetään, sen käyttö alkaa ja käyttötiedot tallennetaan. Tallennus loppuu, kun tuote suljetaan. Käyttöaste raportoidaan tuotteen käyttöpäivien lukumäärän mukaan. 

 

Sophie saattaa esimerkiksi käynnistää AutoCAD-ohjelmiston maanantai-iltana klo 19. Hän sulkee AutoCAD-ohjelmiston tiistaina klo 17. Maanantai lasketaan yhdeksi käyttöpäiväksi. (Jos Sophie käyttää Flex-pisteitä, häneltä veloitetaan vain yhden päivän pistemäärä.) Tiistaita ei lasketa käyttöpäiväksi, koska Sophie sulkee tuotteen 24 tunnin kuluessa. Jos Sophie käynnistää AutoCAD-ohjelmiston useita kertoja 24 tunnin aikana, tuotteen käyttö lisätään edelleen vain maanantain raporttiin. 

Mitä tapahtuu, jos käynnistän tuotteen vahingossa? Lisätäänkö käyttö raporttiin siitä huolimatta?

Jos käynnistät tuotteen alle viiden minuutin ajaksi, käynnistystä ei lisätä päivittäiseen käyttöasteeseen ja käyttäjämäärään. Jos Flex on käytössä, pisteitä veloitetaan 0.  

Miksi pisteiden nollakäyttö raportoidaan?

Tietyt tuoteominaisuudet käynnistävät tuotteen käyttöoikeuden. Vaikka käyttöaste lasketaan tuotetta käytettäessä ja käyttäjätietojen osalta, sinulta ei veloiteta pisteitä.

Mitä valitsemani aikavälin osalta raportoidaan?

Valittuun alueeseen lasketaan kuluvan kuukauden päivien määrä ja kuluvaa kuukautta edeltävät kuukaudet. Jos valitset esimerkiksi edelliset 12 kuukautta 9. joulukuuta, raporttiin sisältyy 9 päivää sekä sitä edeltävät 11 kuukautta. 

Mitä tapahtuu, jos Internet-yhteyteni katkeaa?

Jos käytät Flex-pisteitä, voit käyttää tuotteita enintään 24 tuntia viimeisen sisäänkirjautumisen ja Internet-yhteyden katkeamisen jälkeen. Kun aikaa on kulunut 24 tuntia, tuotteet lakkaavat toimimasta. Jos käytössäsi on yhden käyttäjän tilauspaketti, voit käyttää tuotteita enintään 30 päivän ajan viimeisen sisäänkirjautumisen ja Internet-yhteyden katkeamisen jälkeen. 

Mitä käyttöraportin kohta ”Last processed time” tarkoittaa?  

Se tarkoittaa aikavyöhykkeesi mukaan esitettävää viimeistä päivämäärää ja kellonaikaa, jolloin käyttöasteraportti päivitettiin ja raportoitiin Autodesk-tilillä.

Miksi en näe oikeita raporttitietoja?

Tietojen raportoinnissa voi olla virheitä seuraavista syistä:

  • Jos tilaat yksittäisen tuotteen ja toimialakokoelman, joka sisältää saman tuotteen samassa sopimuksessa.

  • Jos useat käyttäjät käyttävät tuotetta samalla käyttäjänimellä ja salasanalla. Varmista, että jokaiselle käyttäjälle on määritetty tuote Autodesk-tilillä ja että käyttäjä kirjautuu sisään omalla sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. 

Minkä tuotteiden osalta on saatavilla käyttöraporttI?


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.