Tietokoneavusteinen suunnittelu

CAD-ohjelmisto suunnittelijoille, muotoilijoille ja piirtäjille

Katso, miten voit hyödyntää CAD-ohjelmistoa seuraavassa suunnitteluprojektissasi

Ohjaamon mekaniikkasuunnitelma AutoCAD 2024:ssä.

Mikä on CAD-ohjelmisto?

CAD eli tietokoneavusteinen suunnittelu ja piirtäminen (CADD) on teknologia, joka on tarkoitettu suunnittelijoille teknisen dokumentaation suunnitteluun, luonnosteluun ja tuottamiseen. Se korvaa käsinpiirtämisen sekä muut manuaaliset piirrostekniikat (englanniksi) digitaalisella prosessilla. Olitpa arkkitehti, suunnittelija tai insinööri, olet todennäköisesti käyttänyt 2D- tai 3D-CAD-ohjelmia (englanniksi), kuten AutoCAD-, AutoCAD LT-, Civil 3D-, Inventor- tai Fusion 360 -ohjelmistoja. Näiden laajalti käytettyjen työkalujen avulla voidaan tutkia suunnittelukonsepteja, visualisoida malleja fotorealististen renderointien avulla ja simuloida lopputuotteen todellista suorituskykyä. 

Asuntovene, joka on suunniteltu Autodesk AutoCADissa hyödyntäen ohjelmistoon sisältyviä toimialakohtaisia erikoistyökaluja.

CAD-ohjelmiston valinta

Oikean CAD-ohjelmiston valinta on ratkaisevan tärkeää suunnittelun tehokkuuden kannalta. Jotta voit tehdä päätöksiä tehokkaasti, määrittele ensin erityiset tarpeesi ja tavoitteesi, minkä jälkeen voit verrata ohjelmiston ominaisuuksia projektisi vaatimuksiin. Tarkista seuraavaksi yhteensopivuus (englanniksi) käyttämiesi tiedostomuotojen ja muiden suunnittelutyönkulun ohjelmistojen kanssa. Ota huomioon myös saatavilla olevat oppimisresurssit (englanniksi), kuten opetusohjelmat, koulutukset ja käyttäjäyhteisön tuki. 

Autodeskin myydyimmät CAD-ohjelmistot

Ohjelmisto 2D- ja 3D CAD -suunnitteluun. Tilaus sisältää AutoCADin, erikoistyökaluja ja sovelluksia.


Kustannustehokas 2D CAD -ohjelmisto luonnosteluun, piirtämiseen ja dokumentointiin


Luonnostele piirustuksia ja lisää niihin merkintöjä ja kenttätietoja verkossa verkkoselaimen tai mobiililaitteen kautta. Käytä ja muokkaa DWG-tiedostoja ja tee nopeasti yhteistyötä AutoCAD-käyttäjien kanssa suunnittelussa.


Autodeskin suosituimmat CAD-ohjelmistot arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun ja rakentamiseen

Suunnittele, rakenna ja hallinnoi rakennuksia tehokkailla tietomallinnustyökaluilla.


Yksinkertaistettu 3D BIM -työkalu 3D-rakennussuunnitelmien ja dokumentoinnin luontiin


Yhdyskuntasuunnittelu ja rakennusten dokumentointi


Autodeskin suosituimmat CAD-ohjelmistot teolliseen suunnitteluun ja tuotesuunnitteluun

Ammattilaistason tuotesuunnittelu- ja suunnittelutyökalut 3D-mekaniikkasuunnitteluun, simulointiin, visualisointiin ja dokumentointiin


Pilvipohjainen 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto tuotesuunnitteluun


Teollisen suunnittelun ohjelmistot piirtämiseen, konseptimallinnukseen, pinnoitukseen ja visualisointiin. Saatavana Alias Concept, Surface, Design ja AutoStudio.


CAD-ohjelmiston edut

Tutustu Autodeskin CAD-ohjelmistojen tärkeimpiin etuihin.

Parempi tuottavuus

CAD yksinkertaistaa prosesseja, vähentää virheitä, tehostaa yhteistyötä ja tarjoaa työkaluja tehokkaaseen suunnitteluun.

Suunnitelman dokumentointi

Käytä työkaluja mitoitukseen, merkintöihin, tuoterakenteen luontiin, otsikkolohkoihin, kokoonpanoon ja poikkileikkauspiirustuksiin.

Uudelleen käytettävät suunnittelukomponentit

Optimoi suunnittelutyönkulku yleisten komponenttien, mallien ja valmiiksi suunniteltujen osien kirjastojen avulla.

CAD-ohjelmiston ominaisuudet

Tutustu Autodesk-ohjelmistojen parhaisiin CAD-työkaluihin ja -ominaisuuksiin

Suunnittelijoita katsomassa tablettia, jonka näytöllä on renderointi.

2D-luonnosteleminen

Luo monimutkaisia suunnitelmia (englanniksi), teknisiä kaavioita ja arkkitehtuurisuunnitelmia minimoiden manuaaliset piirrosvirheet. 

 

Tietokoneen näytöllä näkyy kypärän renderointi.

3D-mallinnus

Veistä, muokkaa ja visualisoi suunnitelmia reaaliajassa (englanniksi) ja nosta iteratiivinen suunnitteluprosessi uudelle tasolle.

 

Rakennuksen metallisen julkisivun kaaria.

Parametrinen suunnittelu

Säädä helposti mittoja (englanniksi), mittasuhteita ja muuttujia. Näet, miten koko malli muuntuu annettujen parametrien mukaan. 

 

Auton jarrukokoonpanon suunnitelman renderointi.

Laitteistosuunnittelu

Käytä tehokasta suunnitteluominaisuuksien yhdistelmää monimutkaisten komponenttien tarkasteluun ja optimointiin sekä vuorovaikutukseen komponenttien kanssa.

 

Miten eri alojen ammattilaiset käyttävät CAD-ohjelmistoa?

Autodeskin 2D- (englanniksi) ja 3D-CAD -ohjelmistoja (englanniksi) käytetään suunnitteluun eri aloilla. Katso, miten ammattilaiset käyttävät tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) työkaluja prosessien parantamiseen – konseptista projektin luovutukseen.

Hissi Lontoon Standard Hotelissa, jonka on suunnitellut Orms Designers and Architects.

Arkkitehdit

Suunnittele ja luonnostele arkkitehdeille kehitetyillä CAD-työkaluilla. Vie ideat suunnittelusta dokumentointiin yhdessä ohjelmistoympäristössä.


Kuva: Orms Designers and Architects

Rakennussuunnitteluprojekti ja auringonnousu.

Rakennusinsinöörit

CAD ja rakentamisen tietomallinnus (BIM) tarjoavat yhdessä tehokkaan yhdistelmän digitaalisia työkaluja, joiden avulla rakenne- (englanniksi) ja talotekniikkainsinöörit voivat toimittaa turvallisia, tehokkaita ja vaatimustenmukaisia rakennusprojekteja.


Ilmakuva yhdyskuntasuunnitteluprojektin teistä ja sillasta.

Yhdyskuntasuunnittelijat

Optimoi suunnitteluprosessi, tehosta projektiviestintää ja edistä onnistuneempia ja kustannustehokkaampia maa- ja vesirakennusprojekteja CAD-ohjelmiston ja rakentamisen tietomallinnuksen avulla.


Työntekijät katselevat tablettia rakennustyömaalla.

Rakentamisen ammattilaiset

Yhdistä rakennusprojektisi jokainen vaihe suunnittelusta toimintoihin – ja toimita projekti ajallaan ja budjetissa.


Mies työskentelee fyysisen tuotteen parissa hyödyntäen Autodeskin CAD-ohjelmistoa.

Tuotesuunnittelijat ja insinöörit

Suunnittele, automatisoi ja validoi tuotekehitystä data-analyysin avulla suunnittelustudiosta tuotantotilaan.


Kaksi henkilöä katselmoi tehdassuunnitelmaa.

Tuotantoinsinöörit

Optimoi tehdaslaitteiden ja materiaalinkäsittelyn layout-suunnitelmat maksimoidaksesi tuotannon laadun ja tehokkuuden.


Robottikädet autotehtaan automatisoidulla kokoonpanolinjalla.

Edistynyt valmistus

Koneista, valmista ja tarkasta laadukkaita osia tehokkaasti samalla vähentäen kustannuksia ja lyhentäen markkinoilletuloaikaa. Näin voit edistää myös liiketoiminnan kasvua.


Konseptiauton renderointi.

Ajoneuvojen suunnittelijat

Konseptoi, suunnittele ja renderoi automalleja (englanniksi) käyttämällä korkealuokkaista pinnoitusta ja ammattimaista renderointitekniikkaa.


Arkkitehti työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Pilvipohjainen CAD-ohjelmisto

Pilvipohjainen CAD-ohjelmisto (englanniksi) toimii Internetin välityksellä, tallentaa suunnittelutietoja etänä ja mahdollistaa käytön eri laitteilta. Tämä lähestymistapa parantaa yhteistyötä mahdollistamalla reaaliaikaisen usean käyttäjän työn projekteissa. Luotettava versionhallinta puolestaan auttaa varmistamaan suunnittelun eheyden. Käyttäjät hyötyvät helposta pääsystä projekteihin missä tahansa, tiedostojen hallinnan yksinkertaisuudesta, automaattisista varmuuskopioista ja parannetuista tietoturvatoimista.  

Tavallisimmat kysymykset CAD-ohjelmistoista

Missä ammateissa CAD-ohjelmistoja käytetään?

CAD-ohjelmistoja käytetään monenlaisissa ammateissa, jotka vaativat suunnittelun tarkkuutta ja visualisointia. Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit; insinöörit eri aloilla, kuten mekaniikkasuunnittelussa ja yhdyskuntasuunnittelussa, autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusalalla ja sähköalalla; suunnittelijat esimerkiksi tuotesuunnittelussa, teollisuudessa, graafisella alalla, mekaanisessa suunnittelussa, sisustussuunnittelussa ja korusuunnittelussa; kaupunkisuunnittelijat; sekä rakentamisen ja maanmittauksen ammattilaiset tukeutuvat CAD-ohjelmistoihin. Tämä ohjelmisto auttaa luomaan yksityiskohtaisia 2D- ja 3D-malleja, kaavioita, asetteluja ja suunnitelmia, mikä antaa ammattilaisille mahdollisuuden konseptoida, suunnitella ja optimoida rakenteita, tuotteita ja järjestelmiä tehokkaasti eri toimialoilla. 

Mitä erilaisia CAD-ohjelmistotyyppejä on olemassa?

CAD-ohjelmistoja on saatavana erityyppisiä erilaisiin suunnittelutarpeisiin. Teknisissä piirustuksissa käytetään 2D-CAD-ohjelmistoja, kun taas 3D-CAD-ohjelmistoilla voi luoda kolmiulotteisia malleja tuotesuunnitteluun ja arkkitehtuuriin. Parametrinen CAD määrittää elementtien väliset suhteet, kun taas suora mallinnus mahdollistaa joustavat suunnittelumuutokset. Pintamallinnus luo kaarevia pintoja, ja tilavuusmallinnus määrittelee tilavuuden ja massan. Renderointi- ja animointiohjelmisto visualisoi suunnitelmat realistisesti. Rakentamisen tietomallinnus (BIM) (englanniksi) keskittyy arkkitehtuuriin ja rakentamiseen ja elektroniikkasuunnittelun automaatio (EDA) (englanniksi) käsittelee sähköjärjestelmiä. CAM luo valmistusohjeet, ja on olemassa erikoistuneita CAD-tyyppejä laitossuunnitteluun, muotisuunnitteluun ja moneen muuhun tarkoitukseen.

Voiko CAD-ohjelmistoa käyttää 3D-tulostukseen?

CAD-ohjelmisto on olennainen osa 3D-tulostuksen (englanniksi) prosessia. Se mahdollistaa monimutkaisten 3D-mallien luomisen, optimoi ne tulostusta varten ja luo yhteensopivia tiedostomuotoja, kuten STL. CAD-työkalut helpottavat tukirakenteiden lisäämistä ja auttavat varmistamaan mallin tarkkuuden ja skaalauksen. Yhdistettynä viipalointiohjelmistoon CAD auttaa jakamaan mallit tulostettaviin kerroksiin ja valmistelee ne 3D-tulostusta varten. Ohjelmisto auttaa myös prototyyppien luomisessa, mallien tarkentamisessa ja virheiden estämisessä ennen lopullista tulostusta. Pohjimmiltaan CAD-ohjelmiston rooli 3D-tulostuksessa ulottuu ensimmäisestä suunnitteluvaiheesta tulostusvalmiiden tiedostojen luomiseen. 

Onko saatavilla maksuttomia CAD-ohjelmistoja?

Saatavilla on lukuisia maksuttomia CAD-ohjelmistovaihtoehtoja, jotka vastaavat erilaisiin suunnittelutarpeisiin. Autodeskin valikoimaan kuuluvat Fusion 360 3D-suunnitteluun ja Tinkercad yksinkertaisiin projekteihin. FreeCAD on avoimen lähdekoodin parametrinen mallintaja, Blender palvelee sekä 3D-mallinnuksen että animoinnin tarpeita ja LibreCAD on erikoistunut teknisiin 2D-piirustuksiin. OpenSCAD käyttää komentosarjapohjaista lähestymistapaa suunnitteluun, kun taas OnShapen maksuton tilaus on pilvipohjainen. SolveSpace keskittyy parametriseen 3D-mekaniikkasuunnitteluun, ja DraftSight tarjoaa 2D-piirtomahdollisuuksia. Lisäksi ScorchCAD tarjoaa käyttäjäystävällisen selainpohjaisen vaihtoehdon. Nämä maksuttomat työkalut antavat harrastajille, suunnittelua opetteleville ja muille yksityishenkilöille mahdollisuuden osallistua suunnitteluprojekteihin ilman taloudellisia rajoituksia. 

Näytä enemmän kysymyksiä

CAD-ohjelmistoresurssit

Tutustu kuuteen tärkeimpään syyhyn valita AutoCAD muiden CAD-ohjelmistovaihtoehtojen sijaan. Koe AutoCADin edut ja näe, miksi muut CAD-vaihtoehdot eivät vedä sille vertoja.

 

Suuntaa kohti CAD-ohjelmiston hallintaa Autodeskin kouluttajien toteuttamilla kursseilla tai omaan tahtiin suoritettavilla CAD-ohjelmistojen verkkokursseilla, jotka auttavat varmistamaan, että pysyt kilpailukykyisenä omalla alallasi.

Opi CAD-ohjelmistostandardien kehittämisen tärkeimmät vaiheet ja rakenna vahva perusta CAD-tiimisi menestykselle.

 

Hanki oivalluksia, joita tarvitset CAD-ohjelmistostandardien ymmärtämiseen ja auta CAD-ammattilaisten tiimiäsi menestymään.

 

Tutustu CAD-ohjelmistojen etuihin, näe tehokkaita sovelluksia eri toimialoilta ja opi alan nousevista trendeistä. 

 

Maksimoi CAD-ohjelmistokokemuksesi tämän AutoCAD-asennusten hallintaa ja mukauttamista käsittelevän asiantuntijaoppaan avulla. Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja resursseja viimeaikaisista julkaisuista.

 

Lisää oppimisresursseja

CAD-ohjelmistoluokat

Opi käyttämään CAD-ohjelmistoa tai parantamaan taitojasi Autodeskin maksuttomien tai maksullisten oppimisvaihtoehtojen avulla.


CAD-yhteisö

Löydä vastauksia CAD-ohjelmistoihin liittyviin kysymyksiisi, jaa tietojasi, rakenna verkostoasi ja opi jotain uutta. 


CAD-ohjelmisto oppilaitoksille

Ehdot täyttävät opiskelijat ja opettajat saavat Autodeskin tuotteiden ja palveluiden maksuttoman yhden vuoden oppilaitoskäyttöoikeuden.


Inspiraatiota CAD-ohjelmistojen käyttöön

Tutustu ajatusjohtajuuteen, joka inspiroi arkkitehtuurin, rakentamisen, valmistuksen ja suunnittelun johtajia.