Spacemakerin tärkeimmät ominaisuudet

Rakennuspaikkatutkimukset Spacemakerissa

Käyttövalmiit tietojoukot 

Spacemaker tarjoaa rakennuspaikkakohtaisia tietojoukkoja, kuten rajoja, maastoa, rakennuksia ja infrastruktuuria.

Älykkäät suunnittelutyökalut 

Piirrä sujuvasti 2D- ja 3D-tilassa dynaamisilla työkaluilla, jotka laskevat lattiapinta-alan reaaliajassa piirtämisen aikana.

Meluanalyysi 

Korjaa ympäristömeluun liittyviä ongelmia ja saavuta mukavuus- ja vaatimustenmukaisuustavoitteet.

Tuulianalyysi 

Arvioi rakennuspaikkasi erilaisten tuulen aiheuttamien vaikutusten varalta käyttämällä ilmavirtamalleja.

Aurinkopaneelianalyysi

Arvioi nopeasti rakennuspaikkasi potentiaali aurinkopaneelien sähköntuotannossa.

Päivänvaloanalyysi 

Arvioi päivänvalon voimakkuutta sivustollasi; mukana ovat estekulma ja pystysuoran taivaan komponentti. 

Aurinkoanalyysi 

Analysoi aurinkotunnit rakennusten julkisivuilla ja maassa ottaen huomioon ympäristön ja maaston.

Generatiivinen suunnittelu: korkeustutkimukset 

Optimoi rakennusten korkeuksien jakautuminen asetetuissa rajoissa parantaaksesi tiheyttä ja asumisominaisuuksia.

Generatiivinen suunnittelu: rakennuspaikkatutkimukset 

Luo ja iteroi nopeasti monia rakennuspaikkasuunnitelmia kriteerien, kuten pohjapinta-alan ja korkeuden, mukaan.

Pysäköinnin suunnittelu ja analysointi 

Spacemaker täyttää automaattisesti määrittämäsi pysäköintialueen pysäköintipaikoilla ja laskee pysäköintikattavuuden.

Tuonti ja vienti

IFC- ja OBJ-muotojen avulla voit siirtää työsi muihin ohjelmistoihin, kuten Revitiin ja AutoCADiin, ja takaisin niistä.

Automaattiset pinta-alalaskelmat 

Laske helposti bruttokerrospinta-ala, brutto- ja nettosisäpinta-ala, rakennuksen peitto, julkisivupinta-ala ja ulkopinta-ala.

Lisää Spacemaker-ominaisuuksia 

Muut ominaisuudet

Mikroilmastoanalyysi

Arvioi ulkotilojen lämpömukavuus (UTCI) nopeasti, helposti ja tarkasti.


Asunnon luominen

Luo nopeasti asuntoja ja määritä haluamasi kokoyhdistelmä. Hanki näkemyksiä asuntojen jakaumasta rakennuspaikallasi.


Erojen visualisointi 

Vertaa ehdotuksiasi nopeasti ja visualisoi tärkeimmät erot lukujen ja tilastojen välillä.


Näköala-analyysi

Ymmärrä näköalaetäisyydet julkisivuista ja arvioi, onko näköalaa kiinnostaville alueille. 


Rakennusanalyysi

Ymmärrä nopeasti rakennuspaikkasi rakennuksiin liittyvät erilaiset tiedot, kuten kokonaistilavuus tai keskikorkeus.


Ulkoalueanalyysi

Ymmärrä ulkoalueidesi laatu.  Saat käsityksen ulkoalueen määrästä, meluolosuhteista, maaston jyrkkyydestä, aurinko-olosuhteista ja tilavuusnormista. 


Reaaliaikainen melu ja aurinko

Spacemakerin ennakoivan koneoppimistyökalun avulla saat välittömän arvion melun ja auringon tasosta maassa.