Revitin tärkeimmät ominaisuudet

Revit®-ohjelmiston kehittyvät ominaisuudet ja monialaiset työkalujoukot voivat auttaa jokaista arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaista tekemään parasta työtään yksilöinä ja tiimeissä.

Näkymiä modernista talosta Revit-käyttöliittymässä

Parametriset komponentit

Sijoita seinät, ovet ja ikkunat avoimeen, graafiseen ja parametririkkaaseen järjestelmään suunnittelua ja muotoilua varten.

Worksharing-työryhmäominaisuus

Tallenna, synkronoi, tarkista ja päivitä töitä keskitetysti jaettuun malliin Revit-projektin yhteistyöympäristössä.

Luettelot

Taulukoiden avulla voit entistä paremmin siepata, suodattaa, lajitella, näyttää ja jakaa projektitietoja.

Yhteentoimivuus

Revit tuo, vie ja linkittää yleisesti käytettyjä BIM- ja CAD-tiedostomuotoja, joita ovat esimerkiksi IFC, 3DM, SKP, OBJ ja monet muut.

Merkinnät

Viesti suunnittelutavoite tehokkaasti 2D- ja 3D-merkintä-, mitoitus- ja kuvitustyökalujen avulla.

Yleiset parametrit

Upota suunnittelutavoite kaikkiin projektin parametreihin, jotka koskevat säde- ja halkaisijaulottuvuuksia sekä tasapainorajoituksia.  

Kehittäjän työkalut ja ratkaisut

Laajenna Revit-toiminnallisuutta Dynamolla, API-käyttöoikeudella, kehittäjäratkaisuilla ja BIM-sisällöllä Autodesk App Storessa.

Generatiivinen suunnittelu Revitissä

Arvioi ja vertaile suunnitteluvaihtoehtoja suuressa mittakaavassa generatiivisen suunnittelun avulla Revitissä. Saatavana vain AEC Collectionin tilaajille.

Näkyvyysasetukset ja ohitukset

Hallitse näkyvyyttä piilottamalla, paljastamalla ja korostamalla rakennuselementtejä. Käytä ohituksia ulkoasun mukauttamiseen. 

3D-massantutkiminen monimutkaisten muotojen tekemiseen

Luo työmaakohtaisia muoto-, profiili- ja luonnostutkimuksia Revitin nykyisessä paikassa sijaitsevassa massantutkimisympäristössä ja käytä ladattavia massaperheitä standardoimaan ja toistamaan geometriaa projektin sisällä.

Vakiomuotoinen ja mukautettu perhesisältö

Lataa sisältöä Autodesk-pilvestä Revit-projektiin tai luo omia rakennuskomponenttien kirjastojasi.

Räätälöinti ja mukauttaminen

Mukauta käyttöliittymä sopivaksi määritettävien pikanäppäinten, nauhojen ja työkalurivien avulla. 

Version kohokohdat: Uutta Revit 2023:ssa

Tutustu uusiin 2023-ominaisuuksiin.

NEW

Sähköinen alustava kuormitusanalyysi

Revitissä työskentelevät sähköinsinöörit ja suunnittelijat voivat nyt hyödyntää arkkitehdin PDF-, DWG™- tai Revit-geometriaa suorittaakseen alustavia kuormituslaskelmia suunnitteluprosessin alkuvaiheessa – ennen sähkölaitteiden mallintamista. (video: 2 min 5 s)


NEW

Uusi työnkulku rakenneanalyyttiseen mallintamiseen

Hallitse analyyttistä mallintamista. Yhdistä analyyttisten mallien elementit fyysiseen geometriaan tai automatisoi analyyttisten elementtien luominen fyysisestä mallista ja sen ominaisuuksista. Määritä lattioiden ja seinien hierarkiat, toleranssit ja aukot ja synkronoi analyyttinen malli fyysisen mallin muutosten kanssa suunnittelun kehittyessä. (video: 2 min 9 s)


ENHANCED

Yhteentoimivuuden parannuksia FormIt Pron kanssa

VAIN AEC COLLECTION
Linkitä FormIt AXM -tiedostot Revitissä parantaen varhaisen vaiheen suunnittelun yhteentoimivuutta FormIt Pron kanssa. 3D Sketch -ominaisuuden avulla voit käynnistää FormIt-istunnon Revitistä linkitetyille FormIt-tiedostoille. Hyödynnä FormIt:n nestemallinnuskykyä suunnittelutavoitteen määrittämiseen ja iteroimiseen ja esikatsele muutoksia, ennen kuin lähetät ne takaisin Revitiin. (video: 1 min 58 s)


ENHANCED

Generatiivisen suunnittelun ja Dynamon parannukset

Hyödynnä entistä joustavampia syötteitä, selkeyttä menetelmien nimeämisessä ja johdonmukaisuutta rajapintojen välillä. (video: 2 min 20 s)


Suodata aikataulut arkkien mukaan

Käytä arkin mukaan suodattamisen vaihtoehtoa näyttääksesi aikataulussa vain arkilla näkyvät elementit ja niiden ominaisuudet. Manipuloi arkin näkymiä näyttääksesi enemmän tai vähemmän mallista ja näe aikataulun päivittyvän dynaamisesti. (video: 1 min 26 s)


COMMUNITY IDEA

Näytä siirtyneet elementit 2D-näkymissä

Säädä elementtien sijaintia 2D-pohjanäkymissä lisätäksesi selkeyttä dokumentaatiojoukkoihin. (video: 52 s)


Version kohokohdat: Uutta Revit 2022:ssa

Tutustu uusiin 2022-ominaisuuksiin

COMMUNITY IDEA

Alkuperäinen PDF-vienti

Jaa tiedostoja 2D-PDF-tiedostoihin Revit-näkymien ja -arkkien helpoilla vienti- ja erävientitoiminnoilla käyttäjän määrittämiä nimeämissääntöjä hyödyntäen. (video: 1 min 10 s)


COMMUNITY IDEA

Arkkien kaksoiskappaleet

Nopeuta dokumentointia arkkien kaksoiskappaleiden valintaikkunan avulla, jotta voit toistaa otsikkoblokin ja parametrit, yksityiskohdat ja näkymät arkeilla. (video: 1 min 27 s)


PARANNETTU

Parannettu IFC-suorituskyky

Linkitä ja vie IFC:hen Open Design Alliance (ODA) -ohjelmistokehityspaketilla, joka parantaa suorituskykyä.


PARANNETTU

Yhteentoimivuuden parannukset

Voit yhdistää lomakkeiden tekemisen dokumentaatioon, sillä Revit on nyt yhteensopiva esimerkiksi Rhino- ja FormIt Pro -työkalujen kanssa. (video: 1.20 min)


Parannettu dokumentoinnin tehokkuus

Ajoitus- ja merkintätyökalujen parannukset helpottavat suunnittelun tavoitteiden tallentamista ja niistä viestintää. Video (2 min 58 s)


ENHANCED

Parannettu raudoitusmallinnus ja yksityiskohtien muotoilu

Mallinna nopeammin ja tarkemmin, kun sijoitat ja käsittelet raudoituselementtejä. (video: 2 min 14 s)


Monialaiset työkalujoukot Revitissä

Arkkitehtuurinen suunnittelu

Konseptisuunnittelutyökalut

Jäsennä muoto Revit-massantutkimisympäristössä profiloinnin ja massantutkimisen vapaamuotoisilla työkaluilla ja tarkenna geometriaa parametrisesti projektiympäristössä.


Analysointi Insight-ohjelmistolla

VAIN AEC COLLECTION
Käytä Revitiin integroituja kehittyneitä simulaatiomoottoreita ja rakennuksen suorituskykytietoja arvioidaksesi päivänvalon, koko rakennuksen energian, lämmitys- ja jäähdytyskuormituksen ja paljon muuta.


Rakennussuunnittelumallinnus

Lisää arkkitehtuurisia elementtejä rakennusmalliin, mukaan lukien seiniä, ovia ja ikkunoita, tai määritä mukautettuja komponentteja ja perheitä vastaamaan kaikkiin mallinnustarpeisiin ja yksityiskohtiin.


Pistepilvityökalut

Käytä skannaustyökaluja siepataksesi olemassa olevia ja rakennettuja olosuhteita ja tuo ne Revitiin pistepilvinä.


3D-suunnitelmien visualisointi

Tutki, validoi ja viesti suunnittelupäätökset visuaalisesti. Revit renderöi laadukkaasti ja tarkasti Autodesk Raytracer -renderöintimoottorin avulla.


Monikerroksiset portaat

Luo nopeasti ja muokkaa monikerroksisia rakennuksia sijoittamalla projektiisi portaita kerrosten välille.


Pilvirenderointi

Tuota fotorealistisia visualisointeja kuormittamatta työasemaasi ja ilman erityisiä luonnostelulaitteistoja.


Rakenteiden suunnittelu ja valmistus

NEW

Analyysipohjainen mallinnus

Hyödynnä tarkkoja ja monipuolisia rakenneanalyysityökaluja arvioidaksesi ja mukauttaaksesi suunnittelutavoitetta BIM-mallin kehittyessä. Automatisoi analyyttinen esitys, suorita useita analyyseja yhdestä BIM-mallista, ajoita tiedot dokumentointia varten ja varmista rakennesuunnittelun laadunvalvonta. Uutta Revit 2023:ssa.


Vahvistusten detaljointi

Luo kolmiulotteisia vahvistussuunnitelmia paikalla valettavia ja esivalettuja betonirakenteita varten. Tuota vahvistusten tuotantopiirustusdokumentointi raudoitusmuotoluetteloilla.


Rakenneteräsmallinnus

Mallinna liitoksia entistä yksityiskohtaisemmin hyödyntämällä Revitin parametrisia teräsliitoksia tai luomalla omia mukautettuja teräsliitoksia.


Kaksisuuntainen linkitys ja analysointi 

Integroi analysoinnin tulokset tietomallinnusprosessiin ja työskentele toistuvan suunnittelun työnkulkujen mukaisesti.


Dynamo rakennesuunnitteluun

Dynamo antaa rakennusinsinööreille, suunnittelijoille ja tarkentajille työkalut rakentaa vaivattomasti sekä rakennuksia että omia suunnittelutyökaluja.


Linkittäminen teräsvalmistukseen

Revit- ja Advance Steel -ohjelmistojen yhteiskäytettävyys mahdollistaa saumattoman tietomallinnuksen työnkulun terässuunnittelusta valmistukseen.


MEP-suunnittelu ja -valmistus

NEW

Sähköinen alustava kuormitusanalyysi

Revitissä työskentelevät sähköinsinöörit ja suunnittelijat voivat nyt hyödyntää arkkitehdin PDF-, DWG- tai Revit-geometriaa suorittaakseen alustavia kuormituslaskelmia suunnitteluprosessin alkuvaiheessa – ennen sähkölaitteiden mallintamista.


MEP-järjestelmien analyysi

Järjestelmien analyysi optimoi LVI-järjestelmien suunnittelun ja mallintamisen, jotta voit tehdä tietoihin perustuvia suunnittelupäätöksiä. 


LVI-suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele monimutkaisia kanavistoja ja putkistoja nopeasti ja mallinna kanavistoja ja putkistoja mekaniikkasuunnittelun sisältöjen avulla.


Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele, mallinna ja dokumentoi sähköjärjestelmiä. Seuraa sähkökuormia koko jakelujärjestelmän matkalta.


Putkistojen suunnittelu ja dokumentointi

Luo viemärijärjestelmiä kaltevin putkistoin ja sijoittele putkistot suunnittelu- ja dokumentointiohjelmaan.


Talotekniikan valmistuksen detaljointi

Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmistolla. Voit mallintaa ja koordinoida talotekniikan LOD 400 -komponentteja.


Insight-integraatio

Insightin avulla voit optimoida rakennuksen toimivuuden keskitetyllä suorituskykytietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.


Valmistuspalvelumuunnokset

Käytä Design to Fabrication -työkalua suunnitteluvaiheen mallielementtien muuntamiseen rakennusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi.


Valmistusdokumentointi

Dokumentoi malliasettelu aiempaa tehokkaammin. Dokumentoi, luetteloi ja merkitse valmistuselementtejä.


Rakentaminen

Rakennusmallinnus

Saat rakennuksesta aiempaa kattavamman käsityksen rakennusmallinnuksen avulla. Voit halkaista ja muokata seinien kerroksia ja betonivaluja ja laatia valmistuspiirustuksia.


Navisworksin yhteentoimivuus

Avaa Navisworksin koordinointimalli suoraan Revitissä, jotta voit koordinoida suunnitteluasi eri ohjelmistoja käyttävien tiimien työn avulla.


Tuo ja vie 2D-arkkeja

Tuo AutoCAD-tiedostoja Revitiin tai vie niitä siitä ja valmistele arkkijoukkoja valmistajille, alihankkijoille ja muille projektin osapuolille tarvittavassa muodossa.


Rakennettavuuden yksityiskohdat

Täydennä suunnittelutavoitemalleja rakennustiimien vaatimukset täyttävillä yksityiskohdilla.


Laskennalliset suunnittelu- ja kehitystyökalut

Generatiivinen suunnittelu

VAIN AEC COLLECTION
Luo nopeasti erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja määrittelemiesi tavoitteiden ja rajoitusten perusteella. Saatavana vain AEC Collectionin tilaajille. (video: 2:46 min)


Dynamo for Revit

Automatisoi ja optimoi BIM-työnkulkuja avoimen lähdekoodin graafisen ohjelmoinnin käyttöliittymällä, joka asentuu Revitin mukana.