Autodesk Revitin tärkeimmät ominaisuudet

Revit®-ohjelmiston kehittyvät ominaisuudet ja monialaiset työkalujoukot voivat auttaa jokaista arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaista suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Näkymiä modernista talosta Revit-käyttöliittymässä

Parametriset komponentit

Sijoita seinät, ovet ja ikkunat avoimeen, graafiseen ja parametririkkaaseen järjestelmään suunnittelua ja muotoilua varten.

Worksharing-työryhmäominaisuus

Tallenna, synkronoi, tarkista ja päivitä töitä keskitetysti jaettuun malliin Revit-projektin yhteistyöympäristössä.

Luettelot

Taulukoiden avulla voit entistä paremmin siepata, suodattaa, lajitella, näyttää ja jakaa projektitietoja.

Yhteentoimivuus

Revit tuo, vie ja linkittää yleisesti käytettyjä BIM- ja CAD-tiedostomuotoja, joita ovat esimerkiksi IFC, 3DM, SKP, OBJ ja monet muut.

Merkinnät

Viesti suunnittelutavoite tehokkaasti 2D- ja 3D-merkintä-, mitoitus- ja kuvitustyökalujen avulla.

Yleiset parametrit

Upota suunnittelutavoite kaikkiin projektin parametreihin, jotka koskevat säde- ja halkaisijaulottuvuuksia sekä tasapainorajoituksia.  

Kehittäjän työkalut ja ratkaisut

Laajenna Revit-toiminnallisuutta Dynamolla, API-käyttöoikeudella, kehittäjäratkaisuilla ja BIM-sisällöllä Autodesk App Storessa.

Generatiivinen suunnittelu Revitissä

Arvioi ja vertaile suunnitteluvaihtoehtoja suuressa mittakaavassa generatiivisen suunnittelun avulla Revitissä. Saatavana vain AEC Collectionin tilaajille.

Näkyvyysasetukset ja ohitukset

Hallitse näkyvyyttä piilottamalla, paljastamalla ja korostamalla rakennuselementtejä. Käytä ohituksia ulkoasun mukauttamiseen. 

Twinmotion Revitille

Käynnistä Twinmotion suoraan Revitissä. Synkronoi suunnittelutiedot ja uppoudu intuitiiviseen luontiympäristöön herättääksesi suunnitelmasi eloon fotorealistisina still-kuvina, näkyminä ja animaatioina.

Vakiomuotoinen ja mukautettu perhesisältö

Lataa sisältöä Autodesk-pilvestä Revit-projektiin tai luo omia rakennuskomponenttien kirjastojasi.

Räätälöinti ja mukauttaminen

Mukauta käyttöliittymä sopivaksi määritettävien pikanäppäinten, nauhojen ja työkalurivien avulla. 

Monialaiset työkalujoukot Revitissä

Arkkitehtuurinen suunnittelu

Konseptisuunnittelutyökalut

Jäsennä muoto Revit-massantutkimisympäristössä profiloinnin ja massantutkimisen vapaamuotoisilla työkaluilla ja tarkenna geometriaa parametrisesti projektiympäristössä.


Analysointi Insight-ohjelmistolla

VAIN AEC COLLECTION
Käytä Revitiin integroituja kehittyneitä simulaatiomoottoreita ja rakennuksen toimivuustietoja arvioidaksesi päivänvalon, koko rakennuksen energia-, lämmitys- ja jäähdytyskuormituksen ja paljon muuta.


Rakennussuunnittelumallinnus

Lisää arkkitehtonisia elementtejä rakennusmalliin, mukaan lukien seiniä, ovia ja ikkunoita, tai määritä mukautettuja komponentteja ja perheitä vastaamaan kaikkiin mallinnustarpeisiin ja yksityiskohtiin.


Pistepilvityökalut

Käytä skannaustyökaluja tallentaaksesi olemassa olevia ja rakennettuja olosuhteita ja tuo ne Revitiin pistepilvinä.


3D-suunnitelmien visualisointi

Tutki, validoi ja viesti suunnittelupäätökset visuaalisesti. Revit renderöi laadukkaasti ja tarkasti Autodesk Raytracer -renderöintimoottorin avulla.


Monikerroksiset portaat

Luo ja muokkaa nopeasti monikerroksisia rakennuksia sijoittamalla projektiisi portaita kerrosten välille.


Pilvirenderointi

Tuota fotorealistisia visualisointeja kuormittamatta kuitenkaan työasemaasi tai ilman erityisiä luonnostelulaitteistoja.


Rakenteiden suunnittelu ja valmistus

UUSITTU

Analyysipohjainen mallinnus

Hyödynnä tarkkoja ja monipuolisia rakenneanalyysityökaluja arvioidaksesi ja mukauttaaksesi suunnittelutavoitetta BIM-mallin kehittyessä. Automatisoi analyyttinen esitys, suorita useita analyyseja yhdestä BIM-mallista, ajoita tiedot dokumentointia varten ja varmista rakennesuunnittelun laadunvalvonta. Revit 2023:n uudet ominaisuudet.


Vahvistusten detaljointi

Luo kolmiulotteisia vahvistussuunnitelmia paikalla valettavia ja esivalettuja betonirakenteita varten. Tuota vahvistusten tuotantopiirustusdokumentointi raudoitusmuotoluetteloilla.


Rakenneteräsmallinnus

Mallinna liitoksia entistä yksityiskohtaisemmin hyödyntämällä Revitin parametrisia teräsliitoksia tai luomalla omia mukautettuja teräsliitoksia.


Kaksisuuntainen linkitys ja analysointi 

Integroi analysoinnin tulokset tietomallinnusprosessiin ja työskentele toistuvan suunnittelun työnkulkujen mukaisesti.


Dynamo rakennesuunnitteluun

Dynamo antaa rakennusinsinööreille, suunnittelijoille ja detaljipiirtäjille työkalut rakentaa vaivattomasti sekä rakenteita että omia suunnittelutyökaluja.


Linkittäminen teräsvalmistukseen

Revit- ja Advance Steel -ohjelmistojen yhteiskäytettävyys mahdollistaa saumattoman tietomallinnuksen työnkulun terässuunnittelusta valmistukseen.


MEP-suunnittelu ja -valmistus

UUSITTU

Sähköinen alustava kuormitusanalyysi

Revitissä työskentelevät sähköinsinöörit ja suunnittelijat voivat nyt hyödyntää arkkitehdin PDF-, DWG- tai Revit-geometriaa suorittaakseen alustavia kuormituslaskelmia suunnitteluprosessin alkuvaiheessa – ennen sähkölaitteiden mallintamista.


MEP-järjestelmien analyysi

Järjestelmien analyysi optimoi LVI-järjestelmien suunnittelun ja mallintamisen, jotta voit tehdä tietoihin perustuvia suunnittelupäätöksiä. 


LVI-suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele monimutkaisia kanavistoja ja putkistoja nopeasti ja mallinna kanavistoja ja putkistoja mekaniikkasuunnittelun sisältöjen avulla.


Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele, mallinna ja dokumentoi sähköjärjestelmiä. Seuraa sähkökuormia koko jakelujärjestelmän matkalta.


Putkistojen suunnittelu ja dokumentointi

Luo viemärijärjestelmiä kaltevin putkistoin ja sijoittele putkistot suunnittelu- ja dokumentointisuunnitelmaan.


Talotekniikan valmistuksen detaljointi

Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmistolla. Voit mallintaa ja koordinoida talotekniikan LOD 400 -komponentteja.


Insight-integraatio

Insightin avulla voit optimoida rakennuksen toimivuuden keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.


Valmistuspalvelumuunnokset

Käytä Design to Fabrication -työkalua suunnitteluvaiheen mallielementtien muuntamiseen rakennusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi.


Valmistusdokumentointi

Dokumentoi malliasettelu aiempaa tehokkaammin. Dokumentoi, luetteloi ja merkitse valmistuselementtejä.


Rakentaminen

Rakennusmallinnus

Saat rakennuksesta aiempaa kattavamman käsityksen rakennusmallinnuksen avulla. Voit halkaista ja muokata seinien kerroksia ja betonivaluja sekä laatia valmistuspiirustuksia.


Navisworksin yhteentoimivuus

Avaa Navisworksin koordinointimalli suoraan Revitissä, jotta voit koordinoida suunnitelmasi eri ohjelmistoja käyttävien tiimien työn avulla.


Tuo ja vie 2D-arkkeja

Tuo AutoCAD-tiedostoja Revitiin tai vie niitä Revitistä ja valmistele arkkijoukkoja valmistajille, alihankkijoille ja muille projektin osapuolille heidän tarvitsemassaan muodossa.


Rakennettavuuden yksityiskohdat

Täydennä suunnittelutavoitemalleja rakennustiimien vaatimukset täyttävillä yksityiskohdilla.


Laskennalliset suunnittelu- ja kehitystyökalut

Generatiivinen suunnittelu

VAIN AEC COLLECTION
Luo nopeasti erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja määrittelemiesi tavoitteiden ja rajoitusten perusteella. Saatavilla vain AEC Collectionin tilaajille. (video 2 min 46 s)


Dynamo for Revit

Automatisoi ja optimoi BIM-työnkulkuja avoimen lähdekoodin graafisen ohjelmoinnin käyttöliittymällä, joka asentuu Revitin mukana.