Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Valmistuksen detaljointi

Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmiston sisällä käyttämällä Autodeskin Fabrication CADmep-, Fabrication ESTmep- ja Fabrication CAMduct -ohjelmistoista peräisin olevaa sisältöä entistä koordinoidumpien mallien luomiseksi. Näitä malleja voivat hyödyntää talotekniikan urakoitsijat ja detaljoijat. Valmistuskomponentit tarjoavat yksityiskohtaisia liitosmäärityksiä, sovitusmääritysten aiempaa rakeisempaa hallintaa ja segmenttien vakiopituudet, mikä johtaa aiempaa tarkempiin pituuksiin, määriin ja koordinointeihin. 

Voit olla entistä varmempi, että malli heijastelee tarkasti aiottua valmistustapaa ja asennusta. Mallinna ja koordinoi talotekniikan LOD 400 -komponentteja Revit-ympäristössä.