Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Suomi

  Olemme ohjaneet sinut vastaavalle paikalliselle sivustolle, josta löydät paikalliset hinnat ja kampanjat ja jossa voit tehdä ostoksesi verkossa.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ominaisuudet

Revit 2018:n uudet ominaisuudet

Revitin uudet ja parannetut ominaisuudet antavat eri toimialoille mahdollisuuden tehdä mallinnuksia yhtenäisesti, koordinoidusti ja kokonaisvaltaisesti aina yksityiskohtien suunnittelusta rakentamiseen asti.

 • Koordinointimallit

  Käytä Navisworks-tiedostoa kevyenä työskentely-ympäristönä muiden projektiin osallistuvien kanssa. (Video: 1.26 min)

 • Suunnittele ryhmät ja Revit-linkit

  Jäsennä ja mitoita hankkeesi laatimalla malliin linkitys- ja ryhmittelysuunnitelmia. (Video: 1.12 min)

 • Parannettu

  Yleiset parametrit

  Upota suunnittelutavoite kaikkiin projektin parametreihin, jotka koskevat säteittäisiä ja halkaisijaulottuvuuksia sekä tasapainorajoituksia. (Video: 1.30 min)

 • Monikerroksisten rakennusten portaat

  Luo nopeasti ja muokkaa monikerroksisia rakennuksia sijoittamalla projektiisi portaita kerrosten välille. (Video: 1.21 min)

 • Parannettu

  Kaiteet

  Voit nyt luoda kaiteita entistä hallitummin. Esittää kaiteiden sijainnin topografisesti, säätää ne automaattisesti portaisiin ja sijoittaa ne jälkikäteen. (Video: 1.30 min)

 • Parannettu

  Talotekniikan valmistusmallinnus

  Revitillä voit mallintaa kaltevia putkia osa osalta ja käyttää monipistereititystä valmistuselementteihin. (Video: 2.03 min)

 • Parannettu

  Talotekniikan suunnittelu ja analysointi

  Suunnittele reititykset, määritä omia tilatyyppejä ja ota huomioon ilmanvaihtovaatimukset. (Video: 2.08 min)

 • Parannettu

  Mekaniikan simulointi

  Virtaus- ja paineenalenematiedot on nyt liitetty pumppuihin ja taustalla oleviin laskentaprosesseihin. (Video: 1.49 min)

 • Rebar monimutkaisia geometrisia laskelmia varten

  Sijoita raudoitusmuoto vapaamuotoisiin betonikohteisiin. Vahvista tuotuja betonielementtejä erilaisilla kehittyneillä raudoitusmuotoratkaisuilla.
  (Video: 1.38 min)

 • Graafinen Rebar Constraints -3D-hallintaohjelma

  Tee mallin määritykset nopeammin muokkaamalla raudoitustankojen logiikkaa kolmiulotteisissa näkymissä graafisen manipulaation avulla suoraan piirustuksessa. (Video: 1.04 min)

 • Lisää teräsliitoksia

  Yli 100 uutta liitosta. Nyt voit luoda liitoksia mukautettuihin, käyttäjän määrittelemiin ryhmiin. (Video: 1.59 min)

 • Parannettu

  Collaboration for Revit

  Pilvityöryhmäpalvelu nyt Revit-ohjelmiston mukana. Uudenlainen synkronointi keskitetyllä ikkunalla näyttää hankkeen edistymistä.

Lisää ominaisuuksia

Perussuunnittelu

 • Parametriset komponentit

  Avoin graafinen järjestelmä suunnitteluun ja muotojen valmistukseen sekä kaikkien Revitissä suunniteltujen rakennuskomponenttien perusta.

 • Worksharing-työryhmäominaisuus

  Eri toimialojen edustajat voivat jakaa ja tallentaa työnsä samassa keskitetysti jaetussa tiedostossa.

 • Luettelot

  Luo taulukkomainen esitys mallitiedoista, jotka on saatu projektin elementtien ominaisuuksista.

 • Yhteiskäytettävyys ja IFC

  Revit tuo, vie ja linkittää tietosi useimmin käytettyihin tiedostomuotoihin, mukaan lukien IFC4.

 • Lisäosat

  Laajenna Revitin toimintoja API-yhteydellä, lisäosilla ja laajennetulla sisältökirjastolla, jotka saat Autodeskin App Storesta.

 • Merkinnät

  Viesti suunnitelmista entistä tehokkaammin WYSIWYG-muokkausta käyttämällä ja ominaisuuksilla, joiden avulla voit määrittää tekstin ulkoasun.

 • Dynamo for Revit

  Laajenna ja optimoi tietomallinnuksen työnkulkuja avoimella graafisen ohjelmoinnin käyttöliittymällä, joka tulee Revitin mukana.

 • Nopeampi ohjelmiston suorituskyky

  Revit optimoi laitteiston käytön ja suorittaa prosesseja taustalla.

Rakennussuunnittelu

 • Analysointi Insight-ohjelmistolla

  Optimoi rakennuksen toimivuutta keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.

 • Konseptisuunnittelutyökalut

  Luonnostele ja luo vapaamuotoisia malleja ja tee massaselvityksiä.

 • 3D-suunnitelmien visualisointi

  Tutki, vahvista ja välitä suunnitelmia. Luonnostele aiempaa nopeammin ja tarkemmin Autodesk Raytracer -luonnosteluohjelmistolla.

 • Pilvirenderointi

  Tuota fotorealistisia visualisointeja kuormittamatta työasemaasi ja ilman erityisiä luonnostelulaitteistoja.

 • Pistepilvityökalut

  Kytke laserkeilauksella saadut tiedot suoraan tietomallinnusprosessiin ja luo tuotantovalmis malli.

 • FormIT Converter

  Jaa tietoa FormIT:llä luodusta käsitteellisestä suunnittelusta, jotta voit jatkaa suunnitelmien kehittelyä tietomallinnusohjelmistossa.

 • Rakennussuunnittelumallinnus

  Lisää rakennusmalliin arkkitehtonisia elementtejä, kuten seiniä, ovia, ikkunoita ja muita rakenneosia.

Rakenteiden suunnittelu ja valmistus

 • Fyysinen ja analyyttinen malli

  Luo fyysinen malli koordinointia ja dokumentointia varten ja siihen liittyvä analyyttinen malli rakenteiden analysointia varten.

 • Structural Analysis for Revit

  Suorita pilvipohjainen staattinen analyysi ja painovoima-analyysi Revit-ohjelmassa tai suorita rinnakkainen analyysi. Tutki ja visualisoi tuloksia Revit-ohjelmiston sisällä.

 • Vahvistusten detaljointi

  Luo kolmiulotteisia vahvistussuunnitelmia. Tuota vahvistusten tuotantopiirustusdokumentointi raudoitusmuotoluetteloilla.

 • Rakenneteräsmallinnus

  Mallinna liitoksia yksityiskohtaisemmin hyödyntämällä Revitin parametrisia teräsliitoksia.

 • Rakennesuunnittelun dokumentointi

  Luo tarkka ja yksityiskohtainen dokumentointi eri materiaaleja sisältävistä rakennesuunnitelmista.

 • Kaksisuuntainen linkitys ja analysointi

  Integroi analysoinnin tulokset tietomallinnusprosessiin ja työskentele toistuvan suunnittelun työnkulkujen mukaisesti.

 • Linkittäminen rakenteiden valmistuksessa

  Revit- ja Advance Steel -ohjelmistojen yhteiskäytettävyys mahdollistaa saumattoman tietomallinnuksen työnkulun terässuunnittelusta valmistukseen.

 • Dynamo rakennesuunnitteluun

  Dynamo tarjoaa rakennesuunnittelijoille työkalut rakenteellisten järjestelmien laskennalliseen optimointiin.

Talotekniikan suunnittelu ja valmistus

 • AWWA, venttiilit ja pumput, sisältö

  Revit sisältää jätevesijärjestelmiä koskevan laajennetun kirjaston, joka perustuu American Water Works Associationin (AWWA) standardeihin.

 • Insight-integraatio

  Insightin avulla voit optimoida rakennuksen toimivuuden keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.

 • Valmistuspalvelumuunnokset

  Käytä Design to Fabrication -työkalua suunnitteluvaiheen mallielementtien muuntamiseen rakennusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi.

 • Valmistusdokumentointi

  Dokumentoi malliasettelu aiempaa tehokkaammin. Revit tarjoaa ominaisuudet, joiden avulla dokumentoit, luetteloit ja tunnistat valmistuselementit.

 • LVI-suunnittelu ja dokumentointi

  Suunnittele monimutkaisia kanavistoja ja putkistoja nopeasti ja mallinna kanavistoja ja putkistoja mekaniikkasuunnittelun sisältöjen avulla.

 • Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

  Suunnittele, mallinna ja dokumentoi sähköjärjestelmiä. Seuraa sähkökuormia koko jakelujärjestelmän matkalta.

 • Putkistojen suunnittelu ja dokumentointi

  Luo viemäriputkistoja kaltevin putkistoin ja sijoittele putkistot suunnittelu- ja dokumentointiohjelmaan.

 • Talotekniikan valmistuksen detaljointi

  Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmistolla. Voit mallintaa ja koordinoida talotekniikan LOD 400 -komponentteja.

Rakentaminen

 • Rakennusmallinnus

  Saat rakennuksesta aiempaa kattavamman käsityksen rakennusmallinnuksen avulla. Voit halkaista ja muokata seinien kerroksia ja betonivaluja ja laatia valmistuspiirustuksia.

 • Rakentamisen koordinointi

  Lataa Revit-malleja BIM 360 Glue -ohjelmistoon ja synkronoi ne BIM 360 -asettelun kanssa Tarkastele ja jaa pistesarjoja projektin osallistujien kesken BIM 360 Glue -verkkokäyttöliittymässä tai BIM 360 Layout -iPad-sovelluksessa.

 • Valmistuspalvelut rakennesuunnitteluun

  Linkitä Advance Steel -ohjelmistoon teräsdetaljointia ja teräksen valmistusta varten, jotta suunnittelusta päästään nopeammin rakentamiseen.

 • Valmistuspalvelut talotekniikan suunnitteluun

  Muunna suunnitteluvaiheen yksityiskohtaiset mallielementit valmistusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi yksityiskohtaista koordinointia, valmistusta ja asennusta varten.