Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Suomi

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ominaisuudet

Revit 2018:n uudet ominaisuudet

Revitin uudet ja parannetut ominaisuudet antavat eri toimialoille mahdollisuuden tehdä mallinnuksia yhtenäisesti, koordinoidusti ja kokonaisvaltaisesti aina yksityiskohtien suunnittelusta rakentamiseen asti.

 • Koordinointimallit

  Käytä Navisworks-tiedostoa kevyenä työskentely-ympäristönä muiden projektiin osallistuvien kanssa. (Video: 1.26 min)

 • Suunnittele ryhmät ja Revit-linkit

  Jäsennä ja mitoita hankkeesi laatimalla malliin linkitys- ja ryhmittelysuunnitelmia. (Video: 1.12 min)

 • Parannettu

  Yleiset parametrit

  Upota suunnittelutavoite kaikkiin projektin parametreihin, jotka koskevat säteittäisiä ja halkaisijaulottuvuuksia sekä tasapainorajoituksia. (Video: 1.30 min)

 • Monikerroksisten rakennusten portaat

  Luo nopeasti ja muokkaa monikerroksisia rakennuksia sijoittamalla projektiisi portaita kerrosten välille. (Video: 1.21 min)

 • Parannettu

  Kaiteet

  Voit nyt luoda kaiteita entistä hallitummin. Esittää kaiteiden sijainnin topografisesti, säätää ne automaattisesti portaisiin ja sijoittaa ne jälkikäteen. (Video: 1.30 min)

 • Parannettu

  Talotekniikan valmistusmallinnus

  Revitillä voit mallintaa kaltevia putkia osa osalta ja käyttää monipistereititystä valmistuselementteihin. (Video: 2.03 min)

 • Parannettu

  Talotekniikan suunnittelu ja analysointi

  Suunnittele reititykset, määritä omia tilatyyppejä ja ota huomioon ilmanvaihtovaatimukset. (Video: 2.08 min)

 • Parannettu

  Mekaniikan simulointi

  Virtaus- ja paineenalenematiedot on nyt liitetty pumppuihin ja taustalla oleviin laskentaprosesseihin. (Video: 1.49 min)

 • Rebar monimutkaisia geometrisia laskelmia varten

  Sijoita raudoitusmuoto vapaamuotoisiin betonikohteisiin. Vahvista tuotuja betonielementtejä erilaisilla kehittyneillä raudoitusmuotoratkaisuilla.
  (Video: 1.38 min)

 • Graafinen Rebar Constraints -3D-hallintaohjelma

  Tee mallin määritykset nopeammin muokkaamalla raudoitustankojen logiikkaa kolmiulotteisissa näkymissä graafisen manipulaation avulla suoraan piirustuksessa. (Video: 1.04 min)

 • Lisää teräsliitoksia

  Yli 100 uutta liitosta. Nyt voit luoda liitoksia mukautettuihin, käyttäjän määrittelemiin ryhmiin. (Video: 1.59 min)

 • Parannettu

  Collaboration for Revit

  Pilvityöryhmäpalvelu nyt Revit-ohjelmiston mukana. Uudenlainen synkronointi keskitetyllä ikkunalla näyttää hankkeen edistymistä.

Lisää ominaisuuksia

Perussuunnittelu

 • Parametriset komponentit

  Avoin graafinen järjestelmä suunnitteluun ja muotojen valmistukseen sekä kaikkien Revitissä suunniteltujen rakennuskomponenttien perusta.

 • Worksharing-työryhmäominaisuus

  Eri toimialojen edustajat voivat jakaa ja tallentaa työnsä samassa keskitetysti jaetussa tiedostossa.

 • Luettelot

  Luo taulukkomainen esitys mallitiedoista, jotka on saatu projektin elementtien ominaisuuksista.

 • Yhteiskäytettävyys ja IFC

  Revit tuo, vie ja linkittää tietosi useimmin käytettyihin tiedostomuotoihin, mukaan lukien IFC4.

 • Lisäosat

  Laajenna Revitin toimintoja API-yhteydellä, lisäosilla ja laajennetulla sisältökirjastolla, jotka saat Autodeskin App Storesta.

 • Merkinnät

  Viesti suunnitelmista entistä tehokkaammin WYSIWYG-muokkausta käyttämällä ja ominaisuuksilla, joiden avulla voit määrittää tekstin ulkoasun.

 • Dynamo for Revit

  Laajenna ja optimoi tietomallinnuksen työnkulkuja avoimella graafisen ohjelmoinnin käyttöliittymällä, joka tulee Revitin mukana.

 • Nopeampi ohjelmiston suorituskyky

  Revit optimoi laitteiston käytön ja suorittaa prosesseja taustalla.

Rakennussuunnittelu

 • Analysointi Insight-ohjelmistolla

  Optimoi rakennuksen toimivuutta keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.

 • Konseptisuunnittelutyökalut

  Luonnostele ja luo vapaamuotoisia malleja ja tee massaselvityksiä.

 • 3D-suunnitelmien visualisointi

  Tutki, vahvista ja välitä suunnitelmia. Luonnostele aiempaa nopeammin ja tarkemmin Autodesk Raytracer -luonnosteluohjelmistolla.

 • Pilvirenderointi

  Tuota fotorealistisia visualisointeja kuormittamatta työasemaasi ja ilman erityisiä luonnostelulaitteistoja.

 • Pistepilvityökalut

  Kytke laserkeilauksella saadut tiedot suoraan tietomallinnusprosessiin ja luo tuotantovalmis malli.

 • FormIT Converter

  Jaa tietoa FormIT:llä luodusta käsitteellisestä suunnittelusta, jotta voit jatkaa suunnitelmien kehittelyä tietomallinnusohjelmistossa.

 • Rakennussuunnittelumallinnus

  Lisää rakennusmalliin arkkitehtonisia elementtejä, kuten seiniä, ovia, ikkunoita ja muita rakenneosia.

Rakenteiden suunnittelu ja valmistus

 • Fyysinen ja analyyttinen malli

  Luo fyysinen malli koordinointia ja dokumentointia varten ja siihen liittyvä analyyttinen malli rakenteiden analysointia varten.

 • Structural Analysis for Revit

  Suorita pilvipohjainen staattinen analyysi ja painovoima-analyysi Revit-ohjelmassa tai suorita rinnakkainen analyysi. Tutki ja visualisoi tuloksia Revit-ohjelmiston sisällä.

 • Vahvistusten detaljointi

  Luo kolmiulotteisia vahvistussuunnitelmia. Tuota vahvistusten tuotantopiirustusdokumentointi raudoitusmuotoluetteloilla.

 • Rakenneteräsmallinnus

  Mallinna liitoksia yksityiskohtaisemmin hyödyntämällä Revitin parametrisia teräsliitoksia.

 • Rakennesuunnittelun dokumentointi

  Luo tarkka ja yksityiskohtainen dokumentointi eri materiaaleja sisältävistä rakennesuunnitelmista.

 • Kaksisuuntainen linkitys ja analysointi

  Integroi analysoinnin tulokset tietomallinnusprosessiin ja työskentele toistuvan suunnittelun työnkulkujen mukaisesti.

 • Linkittäminen rakenteiden valmistuksessa

  Revit- ja Advance Steel -ohjelmistojen yhteiskäytettävyys mahdollistaa saumattoman tietomallinnuksen työnkulun terässuunnittelusta valmistukseen.

 • Dynamo rakennesuunnitteluun

  Dynamo tarjoaa rakennesuunnittelijoille työkalut rakenteellisten järjestelmien laskennalliseen optimointiin.

Talotekniikan suunnittelu ja valmistus

 • AWWA, venttiilit ja pumput, sisältö

  Revit sisältää jätevesijärjestelmiä koskevan laajennetun kirjaston, joka perustuu American Water Works Associationin (AWWA) standardeihin.

 • Insight-integraatio

  Insightin avulla voit optimoida rakennuksen toimivuuden keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.

 • Valmistuspalvelumuunnokset

  Käytä Design to Fabrication -työkalua suunnitteluvaiheen mallielementtien muuntamiseen rakennusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi.

 • Valmistusdokumentointi

  Dokumentoi malliasettelu aiempaa tehokkaammin. Revit tarjoaa ominaisuudet, joiden avulla dokumentoit, luetteloit ja tunnistat valmistuselementit.

 • LVI-suunnittelu ja dokumentointi

  Suunnittele monimutkaisia kanavistoja ja putkistoja nopeasti ja mallinna kanavistoja ja putkistoja mekaniikkasuunnittelun sisältöjen avulla.

 • Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

  Suunnittele, mallinna ja dokumentoi sähköjärjestelmiä. Seuraa sähkökuormia koko jakelujärjestelmän matkalta.

 • Putkistojen suunnittelu ja dokumentointi

  Luo viemäriputkistoja kaltevin putkistoin ja sijoittele putkistot suunnittelu- ja dokumentointiohjelmaan.

 • Talotekniikan valmistuksen detaljointi

  Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmistolla. Voit mallintaa ja koordinoida talotekniikan LOD 400 -komponentteja.

Rakentaminen

 • Rakennusmallinnus

  Saat rakennuksesta aiempaa kattavamman käsityksen rakennusmallinnuksen avulla. Voit halkaista ja muokata seinien kerroksia ja betonivaluja ja laatia valmistuspiirustuksia.

 • Rakentamisen koordinointi

  Lataa Revit-malleja BIM 360 Glue -ohjelmistoon ja synkronoi ne BIM 360 -asettelun kanssa Tarkastele ja jaa pistesarjoja projektin osallistujien kesken BIM 360 Glue -verkkokäyttöliittymässä tai BIM 360 Layout -iPad-sovelluksessa.

 • Valmistuspalvelut rakennesuunnitteluun

  Linkitä Advance Steel -ohjelmistoon teräsdetaljointia ja teräksen valmistusta varten, jotta suunnittelusta päästään nopeammin rakentamiseen.

 • Valmistuspalvelut talotekniikan suunnitteluun

  Muunna suunnitteluvaiheen yksityiskohtaiset mallielementit valmistusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi yksityiskohtaista koordinointia, valmistusta ja asennusta varten.