Autodesk Info360 Insight: Veden ja jäteveden BI-toimintatiedot

Tee dataan perustuvia operatiivisia päätöksiä vesi- ja jätevesiverkostollesi.

Miksi Autodesk Info360 Insightia kannattaa käyttää?

Vastaa toimialakohtaisiin tarpeisiin 

Käytä ratkaisua, joka on viritetty veden ja jäteveden elinkaaren mukaan.

Luo virtaviivainen digitaalinen työtila

Ymmärrä geospatiaalinen näkökulma ja pidä työtoverit ajan tasalla.

Hanki edistyneen analytiikan ominaisuuksia

Hanki analytiikkaa pumpun suorituskyvystä, vesihävikistä ja muista seikoista. 

Hyödynnä pilvipalveluita ja jakamista

Pilvipalvelun ansiosta tietoja voivat käyttää kaikki käyttäjät roolista tai taidoista riippumatta.

Mitä voit tehdä Autodesk Info360 Insightilla?

Tee tietoon pohjautuvia päätöksiä (video: 30 sekuntia)

Hyödynnä tietopohjaista päätöksentekoa

Automatisoi tietojen kerääminen, puhdistaminen ja vahvistaminen. Jaa ja käytä tietoja turvallisesti millä tahansa selaimella. Minimoi vähäarvoiset, manuaaliset toiminnot virtaviivaisella tietojen käytöllä, jossa yhdistyvät anturilukemat, käyttötiedot ja analytiikka.

Katso päätöstesi vaikutukset (video: 32 sekuntia)

Suunnittele skenaarioita ja näe päätösten lopputulokset

Käytä simulointia arvioidaksesi vaikutuksia ja ”entä jos” -skenaarioita toimintakatkosten hallintaa varten. Jäljitystyökalut tunnistavat nopeasti asiakkaat, joita vaaratilanne koskee, ja tilanteen ratkaisutoimien aikajana tarjoaa yhteisen tilannekuvan.

Varmista johdonmukainen raportointi (video: 46 sekuntia)

Varmista johdonmukainen ja tehokas raportointi

Laadi vaatimustenmukaisuusraportteja entistä nopeammin ja vaivattomammin. Vähennä laskentataulukoiden hallinnan tarvetta automaattisilla laskenta- ja muotoilutyökaluilla, jotka on tarkoitettu sääntelyvirastoille, tärkeimmille sidosryhmille ja kestävän kehityksen hankkeille.

Info360 Insight -resurssit

ASIAKASKERTOMUS

Kuinka pumpun huolto paransi tehokkuutta

Lue, miten Stantec auttoi Wellington Wateria säästämään 20 % sähkökustannuksissa.


E-KIRJA

Siirry tiedoista päätöksiin

Ota selvää, miksi ja miten voit luoda vesitietokulttuurin vesi- ja jätevesilaitoksellesi.


JULKINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Info360-pilviratkaisujen strateginen visio

Tutustu verkossa olevaan julkiseen toimintasuunnitelmaan, jotta voit ottaa Info360-pilviratkaisut käyttöön luottavaisin mielin.

 


Tavallisimmat kysymykset

Mihin Autodesk Info360 Insightia käytetään?

Autodesk Info360 Insight on pilvipohjainen sovellus operatiiviseen analytiikkaan ja vaaratilanteiden hallintaan, joka yhdistää vesi- ja jätevesilaitosten tiedot pilveen. Voit käyttää kehittyneitä analyysi-, mallinnus- ja hälytystyökaluja, jotta operatiiviset tiedot ovat helpommin saatavilla, luotettavampia ja käytännöllisempiä. Info360 Insight on työnkulkuratkaisu, jonka avulla vesi- ja jätevesilaitokset voivat nopeasti tunnistaa järjestelmänsä vaaratilanteet, tarkistaa useita ratkaisuskenaarioita ja käyttää suositeltuja toimia järjestelmävikojen ratkaisemiseksi nopeasti.

Kuka käyttää Autodesk Info360 Insightia?

Autodesk Info360 Insightia käyttävät vesi- ja jätevesilaitosten operatiiviset tiimit, kenttätiimit, insinöörit, päälliköt ja johtotason päätöksentekijät, jotka hyödyntävät luotettavien konsultointiyritysten ja alan asiantuntijoiden asiantuntemusta palvelujen toimittamisen parantamiseen, toimintojen ja liiketoimintaresurssien maksimointiin sekä häiriötilanteisiin reagoinnin nopeaan hallintaan.

Onko Autodesk Info360 Insight yhteydessä Info360 Plantiin?

Autodesk Info360 Insight toimii yhdessä Info360 Plantin kanssa veden- ja jäteveden käsittelylaitosten operatiivisessa analytiikassa Info360-alustalla. Saat täydellisen näkymän vesi- ja jätevesijärjestelmiin ja laajennat näkymää ja analyyseja verkostoista käsittelylaitoksiin Info360 Plant -lisätilauksella. Ota käyttöön kehittyneet laitoksen analytiikka- ja raportointiominaisuudet kaikissa UX- ja digitaalisissa työtiloissa, joita käytät tällä hetkellä Info360 Insightissa.

Tuki ja ongelmanratkaisu (englanniksi)

Etsi vianmääritysartikkeleita ja ratkaise ongelmasi.