Civil 3D teiden ja valtateiden suunnitteluun

Tehokkaammat työnkulut parempiin projektituloksiin

Nopeuta tie- ja valtatieprojektien suunnittelua, optimointia ja dokumentointia.


Kuva: WSP

Civil 3D -ominaisuudet teiden ja valtateiden suunnitteluun

Ominaisuudet

Maanmittaus

Lataa palvelimesta, luo, analysoi ja säädä maanmittaustietoja. Virtaviivaista kentällä kerättyjen tietojen siirtoa toimistoon. (video: 16 s)


Väylämallinnus

Luo dynaamisia, joustavia 3D-malleja tieväylistä. Simuloi ajamista väylällä ja arvioi visuaalisesti näköetäisyys ja vaikutusanalyysi. (video: 35 s)


Risteyksen suunnittelu

Luo dynaamisia malleja kolmisuuntaisista (T-muotoisista) tai nelisuuntaisista risteyksistä. Mallinna standardien mukaan kiertoliittymiä, jotka sulautuvat olemassa oleviin tai suunniteltuihin teihin. (video: 10 s)


Viemärisuunnittelu

Suorita sadeveteen liittyviä hallintatehtäviä, mukaan lukien sadevesisuunnittelu. Määritä putkiston reitit, jotka on optimoitu hydrauliikka-/hydrologia-analyysillä. (video: 10 s)


Tien kunnostus

Automatisoi kokoonpanon luominen tielinjauksen suunnittelumallille. Optimoi jyrsintä ja päällystys kustannusten ja suorituskyvyn tasapainottamiseksi. (video: 57 s)


Suunnittelun automatisointi

Käytä visuaalista ohjelmointia luodaksesi uudelleenkäytettäviä komentojonoja, jotka automatisoivat toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä. (video: 1.28 min)


Materiaalit ja määrät

Käytä materiaaleja luodaksesi raportteja tilavuuksista kohdistuksen varrella, vertaamalla suunnittelua ja olemassa olevia maanpintoja sekä määrälaskelmia. (video: 20 s)


Suunnittele tuotanto ja dokumentointi

Luo suunnitelman tuotantoarkkeja, jotka näyttävät automaattisesti asema-alueet kohdistuksista ja profiileista, jotka perustuvat ennalta määritettyihin alueisiin kohdistuksen varrella. (video: 24 s)


Yhdistä muita Autodesk-tuotteita tieverkoston suunnittelua varten

Toteuta moottoritieprojektit konseptista suunnitteluun

Suunnittele kontekstissa ja nopeuta yksityiskohtien suunnittelua Civil 3D:n, ReCap Pron, InfraWorksin ja Dynamon avulla. (video: 2 min 42 s)


Työskentele entistä enemmän yhdistetyillä siltatyönkuluilla

Yhdistä Civil 3D -tiegeometria parametrisiin siltamallinnustyökaluihin InfraWorksissa ja mukautetuissa Revit-rakenteissa. (video: 2 min 56 s)