AutoCAD ja AutoCAD LT 

Vertaa AutoCADin ja AutoCAD LT:n ominaisuuksia ja lue tietoja siitä, mikä CAD-ohjelmisto on oikea ratkaisu suunnittelutyönkulullesi.

Sisältää Inventorin, AutoCADin ja Fusion 360:n

Hinnat

Kuukausittainen 73 € 291 € 472 €
Vuosittainen 557 € 2 342 € 3 764 €
3 vuotta 1 670 € 7 025 € 11 290 €

Yleiskatsaus

Kustannustehokas 2D CAD -ohjelmisto luonnosteluun, piirtämiseen ja dokumentointiin

Ohjelmisto 2D- ja 3D-CAD-suunnitteluun Ylläpito sisältää AutoCADin, erikoistyökaluja ja sovelluksia.

Tehokkaat BIM- ja CAD-työkalut suunnittelijoille, insinööreille ja urakoitsijoille. Sisältää Revitin, AutoCADin, Civil 3D:n ja muita ohjelmistoja.

Käyttöliittymä

Valikon ja valintanauhan käyttöliittymien mukauttaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Sisältösidonnaiset valintanauhat Checkmark Checkmark Checkmark
Yhtenäinen käyttökokemus Checkmark Checkmark Checkmark
Blokkikirjasto Checkmark Checkmark Checkmark
Loogisten piirustusjoukkojen muokkaaminen ja tulostaminen Checkmark Checkmark Checkmark
CAD-blokkien tuominen, muokkaaminen ja luominen Checkmark Checkmark Checkmark
Nopea pääsy viimeaikaisiin blokkeihin tai suosikkiblokkeihin Checkmark Checkmark Checkmark

Tuki ja vakaus

Päivitysten ja ilmoitusten automatisointi Checkmark Checkmark Checkmark
Sisältää Service Pack -paketit ja päivitykset Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifioitu laitteistotuki Checkmark Checkmark Checkmark
Käytettävissä oleva erityinen puhelintuki Checkmark Checkmark Checkmark
Laaja käyttäjäyhteisö Checkmark Checkmark Checkmark
Oppaat, opetusohjelmat ja koulutuskeskus Checkmark Checkmark Checkmark
Asennusten mukauttaminen yrityksellesi Checkmark Checkmark Checkmark
Pääsy aiempien vuosien julkaisuihin Checkmark Checkmark

Pilvi ja liikkuvuus

Etäkäyttö, -tarkasteleminen tai -muokkaaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Julkaiseminen, jakaminen ja yhteistyö verkossa Checkmark Checkmark Checkmark
Toimii suosittujen pilvipalveluiden kanssa Checkmark Checkmark Checkmark
Verkkosovellus Checkmark Checkmark Checkmark
Mobiilisovellus Checkmark Checkmark Checkmark
Lisää merkintöjä dwg-tiedostoihin lentokonetilassa Checkmark Checkmark Checkmark

Tiedonhallinta

Ylläpitotyökalut Checkmark Checkmark Checkmark
Käyttäjähallinta Checkmark Checkmark Checkmark
Tiedostojen vienti Checkmark Checkmark Checkmark
Versionhallinta Checkmark Checkmark Checkmark
Työskenteleminen käyttämällä ei-natiiveja tietoja Checkmark Checkmark Checkmark
Uudelleenkäytettävien blokkikirjastojen luominen Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark
Tulostetun piirilevyn yhteentoimivuus Checkmark

Yhteistyö

Rajoittamaton pääsy Checkmark Checkmark Checkmark
Mallien tuonti ja vienti Checkmark Checkmark Checkmark
Yhteistyö jaetussa näkymässä Checkmark Checkmark Checkmark
Käyttäjähallinta Checkmark Checkmark Checkmark
Maailmanlaajuinen jakaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Kommentointi ja korjausmerkinnät Checkmark Checkmark Checkmark
Julkinen/yksityinen suunnittelun jakaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Tiimin osallistuja Checkmark Checkmark Checkmark
Blokkien tuonti ja vienti Checkmark Checkmark Checkmark
Piirustusten tuonti ja vienti Checkmark Checkmark Checkmark
PDF-tiedostojen tuominen ja muuntaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Pistepilvien liittäminen, muokkaaminen ja näyttäminen Checkmark Checkmark

Dokumentointi

2D-valmistuspiirustukset Checkmark Checkmark Checkmark
Geometristen mittojen a toleranssien (GD+T) standardit Checkmark Checkmark Checkmark
Piirustuserien tulostaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Useiden tuotepiirustusten erien tulostaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Xref-vertailu Checkmark Checkmark Checkmark
Älykkäät merkintätyökalut Checkmark Checkmark Checkmark
CAD-standardien havaitseminen ja noudattaminen Checkmark Checkmark
Yhteensopiva 3D-tulostuksen kanssa Checkmark Checkmark
Arkkitehtuuriluonnostelustandardit Checkmark Checkmark
Komponenttikirjasto Checkmark Checkmark
Hajotetut näkymät Checkmark

2D- ja 3D-mallinnus, suunnittelu ja renderöinti

Yksityiskohtaiset konseptirenderöinnit Checkmark Checkmark
3D-grafiikan kierto/panorointi Checkmark Checkmark
Edistyneet geometriset näkymät Checkmark Checkmark
Skannausten muokkaaminen rasteri- ja vektorityökaluilla Checkmark Checkmark
Muodonluontitoiminto Checkmark Checkmark
Luonnostelu Checkmark Checkmark
Kokoonpanomallinnus Checkmark Checkmark
Mekaaninen konsepti- ja rakennesuunnittelu Checkmark Checkmark
Verkkomallinnus Checkmark Checkmark
Pintamallinnus Checkmark Checkmark
Parametrinen mallinnus Checkmark Checkmark
Johto- ja putkistosuunnittelu Checkmark Checkmark
Suoramallinnus Checkmark Checkmark
Komponenttigeneraattorit ja laskimet Checkmark Checkmark
Vapaamuotoinen mallinnus Checkmark

Simulointi ja visualisointi

Hajotetut näkymät ja animaatiot Checkmark
Rasitusanalyysi Checkmark
Pilvisimulaatio Checkmark
Yksinkertaista Checkmark
Vertaa tuloksia Checkmark
Staattinen rasitus Checkmark
Modaalinen taajuus Checkmark
Lämpö ja lämpörasitus Checkmark
Taipuma Checkmark
Epälineaarinen rasitus Checkmark
Tapahtumien simulointi Checkmark
Muodon optimointi Checkmark
Dynaaminen liikesimulaatio Checkmark

Ohjelmointirajapinnat ja automaatio

Valmistusmenetelmät ja rajoitukset Checkmark Checkmark
Koneoppiminen ja tekoäly Checkmark Checkmark
Mukautettujen näppäinpainallusten komentojen luominen Checkmark Checkmark
AutoLISP-ohjelmointi ja -automaatio Checkmark Checkmark
Visual LISP -toiminnot Checkmark Checkmark
Visual Basic -sovellukset Checkmark Checkmark
Toistuvien näppäinpainallusjaksojen tallentaminen Checkmark Checkmark
Useiden objektien ominaisuuksien muokkaaminen Checkmark Checkmark
Toimialakohtaiset objektikirjastot Checkmark Checkmark
Makrot Checkmark Checkmark
Täydellinen ohjelmointirajapintakirjasto mukautetuille sovelluksille Checkmark
Alkuperäiset, muokattavat tulokset Checkmark
Pilviratkaisu Checkmark
Kustannuslaskenta Checkmark
Suunnittelun konfiguraatiot Checkmark
Automatisoitu runkosuunnittelu Checkmark
Ohutlevy Checkmark

Mekaniikkasuunnittelu

Osien, kokoonpanojen ja tuotteiden suunnitteleminen Checkmark Checkmark Checkmark
Älykkäät työkalupaletit Checkmark Checkmark Checkmark
Ulkoisen CAD-geometrian tuominen Checkmark Checkmark Checkmark
Osien päivitysten automatisointi Checkmark Checkmark
Parametristen rajoitusten määrittäminen osille Checkmark Checkmark
Objektimateriaalit ja massaominaisuudet Checkmark Checkmark
Tuoterakenteiden luomisen automatisointi Checkmark Checkmark
Yli 700 000 älykästä valmistusosaa Checkmark Checkmark

Sähkötekniikan ja piirilevyjen suunnittelu

Paneeliasettelujen ja kaavioiden luominen Checkmark Checkmark Checkmark
Kaaviosieppaus Checkmark Checkmark
Johdonmukaisten projektistandardien käyttäminen Checkmark Checkmark
Projektipohjaiseen rakenteeseen järjestäminen Checkmark Checkmark
Kytkentäkaavion virheentarkistus Checkmark Checkmark
Yli 65 000 älykästä sähkösymbolia Checkmark Checkmark
Piirilevyasettelu Checkmark
Piirilevyjen valmistus (CAM) Checkmark
Suunnitteleminen valmistettavuutta varten / DRC Checkmark
MCAD-ECAD-yhdistäminen Checkmark
Komponenttikirjaston hallinta Checkmark
SPICE-simulointi Checkmark
Elektroniikan jäähdytys Checkmark
Piirilevyjen suunnittelun integrointi Checkmark
Tulostetun piirilevyn yhteentoimivuus Checkmark

Valmistus

2,5- ja 3-akselinen jyrsintä Checkmark
3+2-jyrsintä (5-akselinen sijoitus) Checkmark
4-akselinen jyrsintä Checkmark
5-akselinen samanaikainen jyrsintä Checkmark
Määritysten tutkiminen Checkmark
Sorvaus Checkmark
Jyrsintä ja sorvaaminen Checkmark
Vesisuihku, laserleikkuri ja plasmaleikkuri Checkmark
Ilmainen jälkikäsittelykirjasto Checkmark

Additiivinen valmistus

Sulatettu säievalmistus Checkmark
Assosiatiivinen ohjelmointi Checkmark
Metallien lisäävä valmistus Checkmark

Mallien hallinta

BIM-yhteentoimivuus Checkmark Checkmark Checkmark
Objektien määrittäminen tasoille käyttäen värejä Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™-tiedoston vahvistus Checkmark Checkmark Checkmark
Koordinoitujen BIM-mallien integrointi Checkmark Checkmark
Mallipohjainen määritys Checkmark Checkmark

Työkalut

Architechture-työkalut Checkmark Checkmark
MAP 3D -työkalut Checkmark Checkmark
MEP-työkalut Checkmark Checkmark
Plant 3D -työkalut Checkmark Checkmark

Vain Product Design & Manufacturing Collection

Inventorin toleranssianalyysi Checkmark
Toleranssin pinoamisanalyysi Checkmark
Inventor CAM Checkmark
CNC-työkalupolun strategiat Checkmark
2,5–5-akselinen CAM Checkmark
Monitoimityöstö ja sorvi Checkmark
Jyrsintä-, sorvaus- ja monitoimityöstöominaisuudet Checkmark
3D-pistepilviskannaus Checkmark
Todellisuuden tallentaminen ja 3D-skannaus Checkmark
Tehtaiden asettelusuunnittelijoille Checkmark
Edistyksellinen simulointi (FEA) Checkmark
Litteiden komponenttien automaattinen upottaminen Checkmark

Järjestelmävaatimukset

64-bittinen Microsoft Windows 10 Checkmark Checkmark Checkmark
Apple macOS 10.14 ja uudemmat Checkmark Checkmark Checkmark
Linux
2,5–3+ GHz:n suoritin Checkmark Checkmark Checkmark
Levytilaa 9–16 Gt Checkmark Checkmark Checkmark
Muistia 8–16 Gt Checkmark Checkmark Checkmark