Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Assosiatiiviset osanumerot ja materiaaliluettelot

Luo assosiatiivisia osalistoja ja materiaaliluetteloita (BOM), jotka on suunniteltu erityisesti valmistuksen käyttöön ja jotka päivittyvät automaattisesti suunnittelun muuttuessa. AutoCAD Mechanical -suunnitteluohjelmisto tukee useita osaluetteloita jokaiselle piirustukselle, supistettavia kokoonpanoja, standardiosien automaattista tunnistusta ja mukautettavia asetuksia niin, että ominaisuuksia voidaan muokata yrityksen kulloisiinkin käytäntöihin.

Kun muutat suunnittelua kerran, koko mekaniikkasuunnittelu päivitetään, jotta kaikki pysyvät aikataulussa ja kalliit virheellisten osamäärien, tunnistusten ja tilausten aiheuttamat tuotantokeskeytykset vähenevät. Vie tai linkitä materiaaliluettelon tiedot tuotannon resurssien suunnitteluun (MRP), toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP) tai tiedonhallintajärjestelmiin, kuten Vault-tiedonhallintaohjelmisto (englanti).