Ominaisuudet

Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja paikkatietojen hallinta

AutoCAD® Map 3D -ohjelmisto tarjoaa työkalut, joilla tiedot voidaan muuntaa älykkäiksi malleiksi, reaalitietokannan hallintaa voidaan helpottaa, työnkulkuja ja ominaisuussääntöjä voidaan määrittää ja toimialakohtaisia malleja voidaan luoda, jakaa ja analysoida. Suorita toimialamallin luonti aiempaa tehokkaammin ja analysoi mallin vaikutusta infrastruktuuriin.

Sivunäkymä:

  Toimialatietojen mallinnus ja hallinta

 • Tiedonhallintatyökalut (parannettu)

  Hallinnoi reaalitietoja lähes missä muodossa tahansa ja käytä valmiita toimialamalleja, joita on saatavilla sekä erillisinä että yritysympäristöissä. Luo ja muunna omia tietomallejasi aiempaa nopeammin ja helpommin tehokkailla tiedonmallinnustyökaluilla. Siirrä ja muunna tietoja yhdestä tietovarastosta toiseen. Hallitse aiempaa helpommin hyvin suuria työtietokantoja, jotka on suunnattu merkittäville infrastruktuuritietojen omistajille ja operaattoreille.

 • Toimialamallien käyttö aiempaa useammassa muodossa (parannettu)

  Käytä toimialamalleja Microsoft SQL Server- tai Oracle-järjestelmissä. Parannetun FDO Providerin avulla voit työskennellä yritystoimialamallien parissa SQL Serverillä aivan samoin kuin Oracle-järjestelmissä. Voit lisätukitoimintojen avulla muokata suoraan verkkomalleja, jotka on tallennettu ArcSDE 10.2:een.

 • Työnkulut ja ominaisuussäännöt

  Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) -ohjelmiston avulla toistuvien tehtävien automatisointi on helpompaa. Luo, tallenna ja jaa sekä yksinkertaisia että monimutkaisia työnkulkuja visuaalisessa editorissa. Mahdollista täsmällisemmät tietopäivitykset käyttäen toimialamallien räätälöityjä ominaisuussääntöjä ja työnkulkuja.

 • Tietojen muuntaminen älykkäiksi toimialamalleiksi (parannettu)

  Luo ja hallinnoi älykkäitä toimialamalleja muuntamalla GIS- ja CAD-tietoja. Hae uuden toimialamallin tiedot FDO-tietolähteistä tai DWG-tiedostoista ja kartoita ominaisuusluokkia ja attribuutteja. Muunna sitten tiedot malliksi ja tallenna tietokanta DWG/DWT-tiedostona käytettäväksi tulevissa projekteissa. Muunna olemassa olevia CAD- ja paikkatietoja, AutoCAD-ohjelmistotietoja ja muita paikkatietojoukkoja.

 • Lineaaristen viittausjärjestelmien määrittäminen

  Kehitä lineaarisen viitejärjestelmän (LRS) sovelluksia, kuten rautatie- tai kuljetusmoduuleja. Uudessa toimialamallissa voit määrittää lineaarisen viitejärjestelmän olemassa olevien resurssien ja viivasegmenttien pohjalta. Sisällytä sitten lineaariseen viitejärjestelmään etuliite, joka auttaa määrittämään ominaisuusluokat järjestelmässäsi. Määritettyäsi uuden räätälöidyn ominaisuusluokan määritä lineaarinen viitejärjestelmä lisäämällä resurssisuhteet. Avaa sitten tie- tai rautatie-LRS-piirustuspohja ja hallinnoi sitä.

 • Toimialamallianalyysi

  Käytä toimialamalleihin rakennettuja liitettävyystietoja tunnistaaksesi yhteen liitetyt resurssit tai analysoidaksesi toimenpiteiden vaikutusta infrastruktuuriisi.