Ominaisuudet

AutoCAD Map 3D -ohjelmistolla pääset käsiksi CAD-tietoihin ja paikkatietoihin, joita voi lisätä 3D-malleihin

AutoCAD® Map 3D -ohjelmistolla voit käyttää useasta lähteestä peräisin olevia CAD-tietoja ja paikkatietoja. Laajojen kaasu-, vesi-, jätevesi- ja sähköteollisuustietomallien avulla voit järjestää erilaisia tietoja helpommin ja soveltaa teollisuusstandardeja ja liiketoimintavaatimuksia.

Sivunäkymä:

  GIS-analyysi- ja -suunnittelutyökalut

 • Analysointityökalut

  Paikkatietojen analyysi- ja suunnittelutyökalut auttavat vastaamaan kysymyksiin ja tekemään parempia päätöksiä tietojesi pohjalta. Ominaisuudet ja toiminnallisuudet helpottavat suunnittelu- ja paikkatietojen visualisointia ja arviointia. Linkitä vektori- ja taulukkotietoja, suorita tietokyselyitä, luo teemakarttoja, topologioita ja raportteja ja suorita puskurivyöhyke-, reitti- ja peittokuva-analyyseja.

 • Koordinaattijärjestelmät ja geolokalisointi

  Kaupalliset pohjakartta- ja geolokalisointityökalut mahdollistavat ilmakuvaustietojen, teiden ja ilma-tiehybridikarttojen lisäämisen. Geokoodaa ja pura geokoodipisteitä osoitteen perusteella, sieppaa ja liitä tietoa ilmakuvista ja muunna ne vektoritiedoiksi.

 • Koordinaattijärjestelmien luominen (parannettu)

  Etsi tai luo koordinaattijärjestelmiä käyttäen räätälöityjä ruudukkotiedostoja ja käytä moderneja algoritmeja koordinaattijärjestelmien muuntamiseen. Hyödynnä yli 4 000:ää todellista koordinaattijärjestelmää tai määrittele oma koordinaattijärjestelmä ja hallinnoi sitä. Uudet koordinaattijärjestelmän määritykset ovat käytettävissä reaaliajassa, mikä lisää mahdollisuutta työskennellä joustavasti eri koordinaattijärjestelmien kanssa infrastruktuurin hallinnasta tinkimättä. 

 • Symbolien luominen ja editointi

  Importoi tavallisia tekijänoikeudesta vapaita symboleja kartoitusympäristöön ja editoi niitä erityisvaatimusten mukaisesti.

 • Dynaamiset työkaluvinkit ja linkit

  Vie osoitin ominaisuuden päälle nähdäksesi sen ominaisuudet, kuten työkaluvinkit ja linkit.

  Toimialatietojen mallinnus ja hallinta

 • Tiedonhallintatyökalut (parannettu)

  Hallinnoi reaalitietoja lähes missä muodossa tahansa ja käytä valmiita toimialamalleja, joita on saatavilla sekä erillisinä että yritysympäristöissä. Luo ja muunna omia tietomallejasi aiempaa nopeammin ja helpommin tehokkailla tiedonmallinnustyökaluilla. Siirrä ja muunna tietoja yhdestä tietovarastosta toiseen. Hallitse aiempaa helpommin hyvin suuria työtietokantoja, jotka on suunnattu merkittäville infrastruktuuritietojen omistajille ja operaattoreille.

 • Toimialamallien käyttö aiempaa useammassa muodossa (parannettu)

  Käytä toimialamalleja Microsoft SQL Server- tai Oracle-järjestelmissä. Parannetun FDO Providerin avulla voit työskennellä yritystoimialamallien parissa SQL Serverillä aivan samoin kuin Oracle-järjestelmissä. Voit lisätukitoimintojen avulla muokata suoraan verkkomalleja, jotka on tallennettu ArcSDE 10.2:een.

 • Työnkulut ja ominaisuussäännöt

  Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) -ohjelmiston avulla toistuvien tehtävien automatisointi on helpompaa. Luo, tallenna ja jaa sekä yksinkertaisia että monimutkaisia työnkulkuja visuaalisessa editorissa. Mahdollista täsmällisemmät tietopäivitykset käyttäen toimialamallien räätälöityjä ominaisuussääntöjä ja työnkulkuja.

 • Tietojen muuntaminen älykkäiksi toimialamalleiksi (parannettu)

  Luo ja hallinnoi älykkäitä toimialamalleja muuntamalla GIS- ja CAD-tietoja. Hae uuden toimialamallin tiedot FDO-tietolähteistä tai DWG-tiedostoista ja kartoita ominaisuusluokkia ja attribuutteja. Muunna sitten tiedot malliksi ja tallenna tietokanta DWG/DWT-tiedostona käytettäväksi tulevissa projekteissa. Muunna olemassa olevia CAD- ja paikkatietoja, AutoCAD-ohjelmistotietoja ja muita paikkatietojoukkoja.

 • Lineaaristen viittausjärjestelmien määrittäminen

  Kehitä lineaarisen viitejärjestelmän (LRS) sovelluksia, kuten rautatie- tai kuljetusmoduuleja. Uudessa toimialamallissa voit määrittää lineaarisen viitejärjestelmän olemassa olevien resurssien ja viivasegmenttien pohjalta. Sisällytä sitten lineaariseen viitejärjestelmään etuliite, joka auttaa määrittämään ominaisuusluokat järjestelmässäsi. Määritettyäsi uuden räätälöidyn ominaisuusluokan määritä lineaarinen viitejärjestelmä lisäämällä resurssisuhteet. Avaa sitten tie- tai rautatie-LRS-piirustuspohja ja hallinnoi sitä.

 • Toimialamallianalyysi

  Käytä toimialamalleihin rakennettuja liitettävyystietoja tunnistaaksesi yhteen liitetyt resurssit tai analysoidaksesi toimenpiteiden vaikutusta infrastruktuuriisi.

  Julkaisuominaisuudet ja yhteentoimivuus

 • Toimialamallitietojen vieminen offline-tilaan

  Offline-editoinnin ja -synkronoinnin avulla käyttäjät voivat uloskuitata toimialamallitietoja ja työskennellä paikallisesti kentällä tai muiden ohjelmistojen kanssa. Poimi tietoja jonotuseditointitilassa ja tuo se mukaan suunnitteluprosessiin käyttäen AutoCAD Utility Design -ohjelmistoa (englanti) tai jaa se Infrastructure Map Server -ohjelmistoa (englanti) kentällä käyttävien työntekijöiden kanssa. Kun työ on tehty, synkronoi ja liitä tiedot taas toimialamalliin.

 • Työpöydältä verkkoon, verkosta Autodesk 360:een

  Tallenna AutoCAD-ohjelmistopiirustukset, -projektitiedostot ja -karttapiirustustiedostot helppokäyttöiseen online-työtilaan A360:n avulla. Katsele ja editoi suunnitelmiasi verkossa tai mobiililaitteella, jaa ja työskentele helposti muiden kanssa. AutoCAD WS -verkko- ja -mobiilisovellus (englanti) AutoCADille mahdollistaa DWG-piirustusten ja GIS-karttojen katselun, muokkaamisen ja jakamisen verkossa A360:n avulla.

 • Julkaiseminen suoraan verkkoon

  Jaa paikkatiedot, suunnitelmat ja GIS-kartat verkossa organisaatiosi tarpeiden mukaisesti. Julkaise sisältöjä internetissä Infrastructure Map Server -sovelluksella (englanti). Voit myös jakaa piirustukset erillisinä geoviitteellisinä DWF-tiedostoina, monisivuisina DWF-karttakirjoina tai paperitulosteina. Lisäksi voit julkaista yksittäisen DWG-tiedoston tai useita piirustustiedostoja yhteen karttamääritelmään.

 • Yhteiskäyttö AutoCAD- ja GIS-ohjelmiston kanssa

  Lue, kirjoita ja muunna tietoja laajalti käytettyjen tiedostomuotojen välillä. Laajalti käytettyjä tiedostomuotoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Tiedonvaihtoa 3D-suunnittelutyökaluilla

  Käytä samoja tietoja käsitteelliseen mallinnukseen 3D-ympäristöissä ja laadi älykkäitä, mallipohjaisia suunnitelmia yhdyskunta- ja palvelunjakeluprojekteihin. Jaa tietoja aiempaa helpommin Infraworks (englanti)-, AutoCAD Civil 3D- ja AutoCAD Utility Design (englanti) -ohjelmistoilla.

 • Dynaamiset selitteet, pohjoisnuolet ja skaalauspalkit

  Parantele julkisesti esitettäviä asiakirjoja, kuten karttoja ja esityksiä, pohjoisnuolin, skaalauspalkein, dynaamisin selostein ja näyttöikkunoin.

 • Ruudukot, asteikot ja karttakirjat

  Laadi ja julkaise karttoja, jotka perustuvat U.S. National Grid (USNG) -standardeihin, pitkittäis- ja poikittaispiiriruudukkoihin ja muihin ehtoihin.

  Topografisen tiedon käyttö ja editointi

 • Topografista tietoa suoraan lähteestä (parannettu)

  Open Source Feature Data Object (FDO) -tekniikkaa hyödyntämällä saat suoran pääsyn useista tila- ja topografiatietolähteistä peräisin oleviin GIS-tietoihin. Tietolähteitä ovat ESRI-tiedostot ja hallinnoidut geo-tietokannat, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite ja MySQL. 

 • Tietojen käyttö ja hallinta

  Paranneltujen Microsoft Excel -taulukko-ominaisuuksien avulla yhdistät attribuutti- ja GIS-tietoja ja muokkaat AutoCAD Map 3D:hen tallennettuja Excel-tietoja. Paranneltujen tietokantatyökalujen avulla voit lisäksi tallentaa ja käyttää useita geometrisia esityksiä infrastruktuuriresursseista, minkä ansiosta voit joustavasti valita toimitusvaatimuksiin parhaiten sopivan geometrian.

 • Maanmittaustoiminnot

  Monipuolisten maanmittaustyökalujen avulla voit helposti tuoda, laskea ja hallita kenttämittauksia ja topografista tietoa, joka on saatu GPS- ja kenttälähteistä. Maanmittaustoiminto sisältää mahdollisuuden käyttää räätälöityjä kenttäkoodeja, jotka voidaan kartoittaa tietokanta-attribuutteihin tehden resurssien keruusta tehokkaampaa. Muihin maanmittaustoimintoihin kuuluvat seuraavat: Leica GSI-, CPlan RO-, ASCII point- ja LandXML-tietojen importointi, maanmittaustietokanta ja kaavio, pisteryhmät ja automaattinen ominaisuuksien luonti. 

 • Pinnat ja pistepilvityökalut (parannettu)

  Luo laajoja pintamalleja pisteistä ja käyrätiedoista ja luo käyriä pinnoista. Visualisoi ja analysoi topografista tietoa, mukaan lukien digitaalisia korkokuvamalleja (DEM) ja ESRI GRID -tiedostoja, selvittääksesi korkeuden, kaltevuuden ja kaltevuussuunnan. Levitä ilmakuvia ja vektoritietoja pinnoille paljastaviksi 3D-renderoinneiksi ja suorita aurinkotutkielmia varjottamalla kukkuloita. 

†Mainittu OVH on Autodeskin suositushinta kyseiselle ohjelmistolle ja palveluille. OVH ei sisällä asennuksia tai veroja. OVH on mainittu vain esimerkkinä. Varsinainen myyntihinta on jälleenmyyjäkohtainen. Muitakin ehtoja ja rajoituksia saattaa olla voimassa. Autodesk pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muutoksia suositushintoihin, tuote- ja palveluvalikoimaan sekä teknisiin tietoihin eikä vastaa sivuilla mahdollisesti esiintyvistä paino-, graafisista tai muista virheistä.

Maksuttomat Autodesk-ohjelmistolisenssit ja/tai -pilvipalvelut edellyttävät niiden mukana toimitettavien käyttöehtojen tai lisenssisopimusten sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista.