Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rakennusdokumentointi

Luo merkinnöillä varustetut poikkileikkaukset, pituusleikkaukset, tasaussuunnitelmat ja muut tuotantopiirustukset. Automatisoi usein toistuvat piirustukset samalla, kun säilytät aiempaa paremmin piirtostandardit ja tyyleihin perustuvat luonnosteluympäristöt. Luo xref-tiedostojen ja tiedostojen linkityksen avulla hahmonnuksia useisiin piirustuksiin; tuloksena on työnkulku, joka sallii mallin yksittäisen esiintymän käytön tuotantopiirustuksissa. Synkronoi tuotantopiirustukset vastaamaan malliin tehtyjä muutoksia.

Rakennusdokumentoinnin avulla käyttäjät voivat hakea merkinnät suoraan suunnitteluobjekteista ja päivittää merkinnät automaattisesti, kun suunnitelmaan tehdään muutoksia. Ohjelmisto reagoi piirustuksen mittakaavaan ja näkymäsuuntaan tehtyihin muutoksiin ja päivittää merkinnät, kun tulostusmittakaavaa kierretään tai muutetaan eri näyttöikkunoissa. 

Ohjelmisto sisältää myös paineverkon putkien risteämien merkinnät profiili- ja leikkausnäkymiin, painovoimaverkon putkien risteämien merkinnät profiili- ja leikkausnäkymiin sekä poikkileikkausnäkymät.

Luo selittein varustettuja tuotantosuunnitelmia ja rakennusdokumentteja