Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Väylämallinnussuunnittelu

Luo väylämallinnustoiminnon avulla älykkäitä tiesuunnittelun ja muiden liikennejärjestelmien malleja. Luo pintaehdotuksia, maarakennustöiden tilavuuksia, materiaalisummia ja poikkileikkausluonnoksia. Valitse lineaariset väylämallinnuskohteet AutoCAD xref -tiedostoista. Poimi tilavuusobjekteja väylämallinnuksen muodoista. Voit käyttää suoraan linjauksia, profiileita, mittalukuja, kohdeviivoja ja AutoCAD-polylineja väylämallinnuksen siirtymäkohtien ja korkeustason rajoitteiden määrittämiseen. 

Interaktiivisen Intersection Builderin avulla voit luoda monimutkaisia risteävien teiden malleja, jotka pysyvät dynaamisina suunnitelmien muuttuessa.Luo älykkäitä mukautettuja komponentteja Subassembly Composer -toiminnolla.

  • Käytä Loop Geometry -työkalua määritettyjen linkkien toistamiseen, kunnes ne päätyvät Subassembly Composer -toiminnon pintakohteeseen tai kunnes ne on toistettu tietyn määrän kertoja. 
  • Määritä väylämallinnuskohteet kuvatason mukaan.Hyödynnä väylämallinnuskohteita käyttämällä AutoCAD-kuvatason ryhmiteltyjä entiteettejä ja valitse kohdistukset kuvatasoittain käytettäviksi leveys- ja siirtymäkohteina. 
  • Luo AutoCAD-tilavuusobjekteja Civil 3D -TIN-pinnoista, putkiverkostoista ja paineverkostoista muissa sovelluksissa suoritettavaa visuaalista analysointia varten.
Väylämallinnus yhdyskunta- ja väylämallinnussuunnitteluun