• Suomi

    Olemme ohjaneet sinut vastaavalle paikalliselle sivustolle, josta löydät paikalliset hinnat ja kampanjat ja jossa voit tehdä ostoksesi verkossa.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vertaa versioita

AutoCAD Civil 3D 2018 verrattuna 2017-versioon ja aiempiin versioihin

AutoCAD Civil 3D 2018 tarjoaa tehokkaat uudet työkalut, jotka auttavat optimoimaan suunnitelmasi ja parantamaan projektien laatua, nopeuttamaan yksityiskohtaisia suunnitelmia ja virtaviivaistamaan toimitusta.

Valitse verrattavaksi enintään kolme

Oletustuotteen valintaa ei voi poistaa vertailusta.

Valitse muu tuote vertailtavaksi ennen tämän valinnan poistamista.

Olet valinnut enimmäismäärän vertailtavia tuotteita. Poista tuotteen valinta ennen kuin valitset muun tuotteen vertailtavaksi.

Online-kartan tiedot

Paineputkien sisältö (parannettu)

Voit luoda ominaisuusviivoja luomatta kohdetta.

Suhteellisen korkeuden ominaisuusviiva

Luo paineverkon tietojen pikavalinnat ja viittaukset

Luo Vault-projekteja millä tahansa tasolla työkansion alapuolella

Vault-tuki paineverkostoille

Hallitse tietojen pikavalintoja ja korjaa rikkoutuneet pikavalinnat ja korvaa DWG™-objektit

Voit näyttää Vault-projektin objektit, jotka ovat objektityypin alikansioissa

Voit luoda dataviitteitä kohteisiin, jotka ovat eri Vault-projekteissa

Väylämallinnuksen tietojen pikavalinta (DREF) (parannettu)

Keskitä hallintaa ja paranna suunnittelustandardien käyttöä.

Tallenna DREF-pinta välimuistiin

Alikansiot auttavat mallin tietojen järjestelyssä.

Lisää useita DREF-tietoja yksinkertaisen vedä-ja-pudota-toiminnon avulla

Voit tuoda putket ja maantiet InfraWorks 360 -ohjelmasta

Voit viedä profiilin tiedot InfraWorks 360 -ohjelmaan

Voit tallentaa tiedostoja ja riippuvuustiedostoja A360-ohjelmaan

Vie tiedot KML- ja KMZ-tiedostomuotoihin

Tietojen vaihto AutoCAD Civil 3D- ja InfraWorks 360 -ohjelmien välillä

Voit tuoda ja viedä IFC (Industry Foundation Class) -tiedostoja.

Voit sallia käyttäjien luoda ominaisuusjoukkojen määrityksiä.

Integroidut liikenneympyrätyönkulut InfraWorks 360 -ohjelmistossa

Voit lisätä paineverkostot suunnitelman tuotantopiirustuksiin

Suunnittele ja profiloi arkkien luonti

Voit tallentaa maanmittauskyselyitä ja avata ne maanmittauskyselyohjelmassa

Voit viedä ja tuoda maanmittauskyselytiedostoja uudelleenkäyttöä varten.

Pistepilviobjekti

Pistepilvien kontekstuaalinen käyttöliittymä

Tuki ReCap-ohjelmassa käsitellyille pistepilville (.rcs, .rcp)

Pinnan luominen pistepilvestä

Luo AutoCAD-tilavuusobjekteja TIN-pinnoista

Vapaa ympyränmuotoinen pystysuuntainen käyrä, vapaa paraabelinmuotoinen pystysuuntainen käyrä, lisävaihtoehtoja

Voit avata pystysuuntaisten käyrien rajoitetyypit käytettäviksi ja muuttaa niitä.

Voit laajentaa kiinteitä ja siirrettäviä profiilikokonaisuuksia

Voit määrittää, miten asettelun profiilin geometria ankkuroidaan

Voit projisoida tilavuusobjektit profiilinäkymään

Dynaamiset offset-profiilit

Yhdistetyt kohdistukset

Jonomittauksen muokkausohjelma

Valitse väylän kohteet viitepiirustuksista

Poimi väylien tilavuusobjektit

3D-alueet väylille määrien laskentaraporteissa

Säilytä väyläkohteet, kun korvaat alikokoonpanon

Väylämallinnuksen toistuvuusvaihtoehdot perusviivojen ja siirtymien kaareville osille

Voit määrittää, että malliviivat ovat vaiheittaisia

Tarkista näkyvyysetäisyys

Uudet suunnitteluehtotiedostot

Valitse kohdistukset kuvatasoittain käytettäviksi leveyksissä ja kohteissa

Voit tuoda liikenneympyröitä AutoCAD Civil 3D -ohjelmaan InfraWorks 360 -ohjelmasta

Voit hyödyntää väylää kohteen ominaisuuksien suunnittelussa.

Voit mallintaa muotoja suunnitelman sisä- ja ulkokulmissa

Voit poimia väylän ominaisuusviivojen työnkulun

Voit automatisoida ominaisuustietojen liittämisen väylien tilavuusobjekteihin

Väylien nurkkien korjaaminen

Voit määrittää kustannuskohteita paineverkon osille osaluettelossa

Voit hallita materiaaliluetteloa ja malliviivaryhmien materiaaleja

Voit luoda projisoitujen AutoCAD-tilavuusobjektien leikkaukset

Voit luoda putkiverkostojen leikatut tilavuusobjektit

Voit määrittää leikkausten suunnan leikkausnäkymissä

Siirrä geometriaa

Näytä kohdeparametrit esikatselussa

Käytä käytettävissä olevaa AOR-asetusta, kun käytät superelevaatiota tai kanttausta linkitykseen

Lisää tai poista parametrien tyypit, kun käytössä on superelevaatio

Voit käyttää Cant-välilehteä, kun tarkastelet kantin vaikutusta raidealikokoonpanoon

Silmukkageometrian tuki

Luo paineverkostoja objekteista

Muokkaa useita paineverkon osia suunnitelmassa liu'uttamalla tai siirtämällä

Muokkaa useita paineverkon osia profiilinäkymässä kallistamalla tai muuttamalla korkeutta

Käytä 3D-tason kompassiasetusta, jonka avulla voit kiertää kompassitasoa

Voit kiertää paineliittimiä ja lisäosia (malli) kierto-otteen avulla.

Voit lisätä paineverkostoja leikkausnäkymiin

Voit näyttää risteävät putket profiilinäkymässä

Voit järjestää paineverkon osaluettelon koon perusteella

Voit luoda AutoCAD-tilavuusobjekteja paineputkiverkostoista

Voit luoda AutoCAD-tilavuusobjekteja putkiverkostoista

Voit luoda poislaskettavia valuma-alueita

Putkien mitoitus ja analysointi

Lisää paineverkon putkien, sovitusten ja lisäosien taulukot

Horjuvien väyläpisteiden koodimerkit

Objektin viitenimiöitä voidaan muuttaa ominaisuuspaletissa

Voit määrittää tekstiviiteobjekteja ominaisuuspaletissa

Risteävien putkien ja paineputkien profiilinäkymän merkit

Paineputkien merkit leikenäkymässä

Lisää nimiöihin ominaisuusjoukon tietoja