Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Virheellisestä käytöstä ilmoittaminen

Kaikki tiedot ovat nimettömiä ja luottamuksellisia, ja niitä käyttävät ainoastaan Autodeskin lisenssiehtojen noudattamisosasto ja Autodeskin ulkopuolinen lakiasiaintoimisto.

Kyllä Ei
Kyllä Ei En ole varma