AITO AUTODESK

TAVALLISIMMAT KYSYMYKSET

Tietoja ohjelmistopiratismista

Ohjelmistopiratismia esiintyy, kun vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • ohjelmistoa muokataan tai se hakkeroidaan
 • suojausavaimia tai tilejä kopioidaan tai myydään edelleen
 • käytössä ei noudateta lisenssiehtoja, esimerkiksi ohjelmisto kopioidaan tai sitä käytetään useammalla tietokoneella kuin sen lisenssi sallii.

Ohjelmistopiratismin takia yritykset ja kuluttajat altistuvat haittaohjelmien kaltaisille tietoturvauhkille, jotka voivat heikentää organisaatioiden tuottavuutta. Vain aitoa, laillisesti lisensoitua Autodesk-ohjelmistoa koskevat Autodeskin myöntämä takuu ja tarjoama tuki, minkä myötä saatavilla ovat uusimmat ominaisuudet, tietoturvapäivitykset, aiemmat versiot ja paljon muuta.

Epäaidon ohjelmiston käyttäminen vaarantaa sekä yksilön että organisaation. Epäaitoa ohjelmistoa on ehkä muokattu ja/tai se voi sisältää haittakoodin, josta voi seurata ongelmia:

 • Suurempi riski altistua haittaohjelmille, jotka voivat tuhota tai vaarantaa tietoja, mukaan lukien työprojektisi.
 • suurempi todennäköisyys, että ohjelmisto ei toimi oikein tai rikkoutuu kokonaan, mikä saattaa aiheuttaa puutteita suunnittelun, prosessien, tuotteiden tai rakenteiden turvallisuuteen, laatuun ja koskemattomuuteen
 • rajallinen mahdollisuus hyödyntää asiakastukea, päivityksiä, teknisiä asiakirjoja jne.

Epäaidon ohjelmiston käyttämien altistaa sinut ja yrityksesi tekijänoikeuksien loukkauksille tai muille mahdollisille oikeusvaateille, joista voi seurata sakkoja tai rikossyyte.

Autodesk on mukana useissa ohjelmissa, joilla suojataan yksilöitä ja organisaatioita epäaitojen ohjelmistojen aiheuttamilta vaaroilta.

 • Kerromme loppukäyttäjille ja organisaatioille aitojen Autodesk-ohjelmistojen käytön hyödyistä ja tarjoamme yrityksille keinoja ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallintaan (SAM) sekä tukipalveluita, joista asiakkaat voivat kysyä apua ja ohjeita ohjelmiston käyttöön.
 • Toimimme yhteistyössä esimerkiksi Business Software Alliancen (BSA) kaltaisten järjestöjen kanssa ja tutkimme epäaitojen ohjelmistojen myyntiä ja käyttöä.
 • Kohdistamme vastatoimenpiteitä Autodesk-tuotteiden luvattomiin myyjiin suosituilla kauppapaikoilla ja verkkokaupoissa.
 • Tutkimme nimettömiä ilmoituksia epäillyistä epäaitojen ohjelmistojen jälleenmyyjistä ja käyttäjistä.
 • Tuemme teknisiä ohjelmia, kuten validointitestejä, jotta asiakkaat ymmärtävät ohjelmistonsa tilan.

Epäaidon ohjelmiston käyttäminen on loukkaus tekijänoikeuksia vastaan, ja siitä voi seurata sekä sakkoja että rikossyyte. Lisäksi Autodeskin käyttöehdoissa edellytetään, että kaikki asiakkaat käyttävät Autodesk-ohjelmistoja voimassa olevien lakien mukaan, ja kielletään kaikenlainen luvaton käyttö ja jäljentäminen.

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat tarkistaa ohjelmistonsa tilan usealla eri tavalla. Ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallinta (SAM) (lisätietoja alla) antaa tietoja käytössä olevista lisensseistä. Lisäksi Autodesk voi lähettää ilmoituksia epäaidon ohjelmiston käyttäjälle ja käyttöehtojen mukaan myös tarkastaa lisenssejä.

Ei. Autodeskin koulutus- ja opiskelijalisenssejä ei saa käyttää kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin, kaupallisiin koulutuksiin tai muihin voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin. Jos käytät koulutus- tai opiskelijaversioita kaupallisiin tarkoituksiin, käy osoitteessa www.autodesk.fi ja ota selvää oikean tuotteen hankintavaihtoehdoista.

Jos sinulla on ohjelmistotilaus tai ylläpitosuunnitelma, voit käyttää ohjelmistoasi missä tahansa – kotona, työpaikalla tai tien päällä. Katso lisätietoja tilaussopimuksiin ja ylläpitosuunnitelmiin liittyvistä matkustusoikeuksista.

Tietoja aidosta ohjelmistosta

Aito Autodesk-ohjelmisto on laillisesti lisensoitu ohjelmisto, joka on hankittu suoraan Autodeskilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Aito Autodesk-ohjelmisto toimii tuotedokumenttien ja käyttöehtojen mukaisesti, ja siinä ei ole epäaitojen ohjelmistojen mahdollisesti sisältämiä haavoittuvuuksia.

Autodesk suosittelee poistamaan epäaidon ohjelmiston ja hankkimaan aidon ohjelmiston suoraan Autodeskilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos sinulla on tietoja epäaidon ohjelmiston myyjästä, voit lähettää siitä ilmoituksen Autodeskille, joka ryhtyy toimenpiteisiin.

Voit ilmoittaa epäilysi epäaidon ohjelmiston käytöstä nimettömänä tästä.

Valitettavasti on helppoa hankkia epäaito ohjelmisto tietämättään. Luvattomat myyjät usein tekeytyvät valtuutetuiksi jälleenmyyjiksi ja myyvät epäaidon ohjelmiston erittäin edullisesti. Toiset myyjät paketoivat epäaidon ohjelmiston tietokoneen laitteistoon. Osta Autodesk-ohjelmisto joko suoraan osoitteesta Autodesk.fi tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallinta (SAM)

Ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallinnan (SAM) avulla organisaatiot voivat hallita ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuutta hankkimalla, ottamalla käyttöön, päivittämällä ja/tai korvaamalla. Kätevät SAM-käytännöt auttavat sinua ja organisaatiotasi hallitsemaan monimutkaisia lisenssiehtoja ja ehkäisemään ohjelmiston virheellistä käyttöä. SAM voi myös vähentää kustannuksia havaitsemalla lisenssien yli- tai alikäyttöä.

YKyllä, katso lisätietoja osoitteesta www.autodesk.fi/genuine/software-asset-management.

Ohjelmiston laillisuuden tarkastus (lisenssin tarkastus)

Tietty määrä Autodesk-tilaajia saa vuosittain kyselyn, jolla pyydetään vahvistamaan voimassa olevat lisenssiehdot ja niiden täyttäminen. Nämä kyselyt auttavat asiakkaita arvioimaan ja maksimoimaan Autodesk-tilausten käytön. Kyselyn saavat asiakkaat valikoituvat erilaisin perustein, kuten tilauksen rekisteröinnin ja aktivointitietojen mukaan.

Autodesk ottaa yhteyttä laillisuuden tai lisenssin tarkastukseen valittuihin asiakkaisiin ja pitää heidät ajan tasalla koko prosessin ajan tutkimusten aloituksesta tilanteen ratkeamiseen asti.

Autodesk Genuine Service

Autodesk Genuine Service etsii tietyntyyppisiä epäaitoja Autodesk-ohjelmistoja. Jos se havaitsee epäaidon ohjelmiston, se voi antaa käyttäjälle ilmoituksen ongelman ratkaisuvaihtoehdoista.

Ilmoituksen antamista jatketaan, kunnes ratkaiset ongelman. Ilmoitusten jatkuvasta ohittamisesta käyttäjälle saattaa aiheutua muita seuraamuksia.

Autodesk Genuine Service on suunniteltu jäämään laitteeseen siksi ajaksi kuin siinä tunnistetaan Autodeskin tuoteasennuksia. Jos tuoteasennuksia ei enää ole, palvelu poistetaan automaattisesti käytöstä.