Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rakennussuunnittelu

Lähetä lomake, niin saat ilmaisen sähkökirjan, jossa käsitellään rakennussuunnittelun tietomallinnustyönkulkuja.

Verkottumisen aikakausi

Infographic

Työn tekemisen tapa on muuttumassa. Tietomallinnus on perustava ominaisuus, joka tarjoaa suunnittelijoille, rakentajille ja omistajille kilpailuedun mahdollistamalla valtavien tietomäärien käyttämisen, yhdistelyn ja hyödyntämisen rakennusten ja infrastruktuurin koko elinkaaren ajan.