Spacemaker

Aurinkosähkön merkityksen kasvu näkyy jo rakennussuunnittelussa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Sähkön hinnan kova kasvu...

... on kääntänyt katseet enenevässä määrin uusiutuviin energialähteisiin, joilla on merkittävä rooli energiasiirtymässä. Kiinnostus etenkin aurinkoenergiaa kohtaan on noussut ja pientuotanto lisääntynyt jo sen verran, että aurinkopaneeleita asentajineen joutuu jopa jonottamaan. Samalla Euroopan komissio on ehdottanut aurinkosähköä pakolliseksi miltei kaikille rakennuksille julkisista yksityisiin. Millä keinoin rakentajat voivat valmistautua tulevaan sääntelyyn jo tänä päivänä?

Rakennusalalla on vihreässä siirtymässä merkittävä rooli, sillä noin 40 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä syntyy nimenomaan rakennusalalla. YK:n arvioiden mukaan vuonna 2050 jo kaksi kolmannesta maapallon väestöstä asuu kaupunkialueella.

Asset caption

Rakentaminen tiivistyy

“Sitä mukaa, kun rakentaminen tiivistyy, arvokkaiden neliöiden käyttö on optimoitava entistä tarkemmin. Myös kattotilaa opitaan vähitellen hyödyntämään yhä paremmin – milloin terassina tai viherkäytössä, milloin minivoimalana. Yhä useamman talon katolta löytyvät nykyisin lisäksi aurinkopaneelit” kertoo Spacemakerin strategisista asiakkuuksista vastaava Raoul Lindberg.

Image courtesy of lorem ipsum

Aurinkosähköllä on kaupunkiympäristön...

...kestävän kehityksen kannalta tärkeä rooli. Monessa maassa arkkitehtien odotetaan nykyisin huomioivan aurinkoenergian mahdollisuudet jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

“Se on fiksua, koska suunnitteluvaiheessa aurinkopaneelien esteettinen, tekninen ja myös taloudellinen vaikutus voidaan arvioida helpommin. Mikäli ajatukseen herätään liian myöhään, aiheutuu siitä yleensä ylimääräistä työtä, viiveitä ja kuluja”, Lindberg sanoo.

Spacemakerin uusi aurinkopaneelianalyysi on suunniteltu arkkitehdeille, kaupunkiympäristön suunnittelijoille sekä kehittäjille, jotka haluavat laskea ennakkoon, kuinka paljon sähköä aurinkopaneelit kykenevät tuottamaan vuodessa.

“Tuoton voi arvioida joko koko kattoa tai yksittäistä neliötä kohden, jolloin saadaan helposti selvitettyä rakennuksen aurinkosähkön tuotannon potentiaali. Laskelmissa on huomioitu sekä sääolosuhteet että rakennuksen geometria, mutta myös ympäröivistä rakennuksista syntyvät varjot”, Lindberg selventää.

Laskelmilla on valtavasti potentiaalia

”Voimme ottaa esimerkkinä 15 asuinkerrostaloa Espoon Otaniemessä sijaitsevan Aalto-yliopiston opiskelijakylästä. Laskimme, että rakennusten katoilla voidaan tuottaa noin 880 000 kilowattituntia sähköä vuodessa. Mikäli tämä tiedettäisiin jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, voitaisiin esimerkiksi tarjoa ilmaista sähköä noin 580 opiskelija-asuntoon”, sanoo Lindberg.

Image: Spacemaker-ohjelmiston aurinkopaneelianalyysi auttaa arkkitehtejä laskemaan, kuinka paljon esimerkiksi talojen katoille sijoitetut aurinkopaneelit tuottavat sähköä vuodessa.