Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Pylväiden halkaiseminen

Voit halkaista pystysuuntaiset pylväät haluamassasi kohdassa ja määrittää tarkat suunnittelutavoitteesi. Voit parantaa työnkulkuja ja laajentaa valmistusmallien käytettävyyttä.