Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Worksharing-työryhmäominaisuus

Tiimit voivat valita aiempaa tehokkaamman yhteistyötavan työnkulun ja projektin vaatimusten mukaisesti. Työryhmäominaisuus ulottaa parametrisen mallinnusympäristön tehon koko projektiryhmään. Revit-ohjelmistoa käyttävät eri alojen asiantuntijat voivat työskennellä saman älykkään tietomallin parissa ja tallentaa työnsä samaan keskitettyyn tiedostoon.

Revitin Worksharing-työryhmäominaisuus tarjoaa kattavan valikoiman yhteistyömalleja: koko ryhmälle voidaan antaa samanaikainen pääsy jaettuun malliin, projekti voidaan jakaa yhteiskäyttöön erillisiksi yksiköiksi tai sitten projektin elementit tai järjestelmät voidaan erottaa itsenäisesti hallittaviksi linkitetyiksi malleiksi.

Useat käyttäjät voivat työstää mallia ja tallentaa tekemänsä muutokset keskitetysti