home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Worksharing-työryhmäominaisuus

Tiimit voivat valita aiempaa tehokkaamman yhteistyötavan työnkulun ja projektin vaatimusten mukaisesti. Työryhmäominaisuus ulottaa parametrisen mallinnusympäristön tehon koko projektiryhmään. Revit-ohjelmistoa käyttävät eri alojen asiantuntijat voivat työskennellä saman älykkään tietomallin parissa ja tallentaa työnsä samaan keskitettyyn tiedostoon.

Revitin Worksharing-työryhmäominaisuus tarjoaa kattavan valikoiman yhteistyömalleja: koko ryhmälle voidaan antaa samanaikainen pääsy jaettuun malliin, projekti voidaan jakaa yhteiskäyttöön erillisiksi yksiköiksi tai sitten projektin elementit tai järjestelmät voidaan erottaa itsenäisesti hallittaviksi linkitetyiksi malleiksi.

Useat käyttäjät voivat työstää mallia ja tallentaa tekemänsä muutokset keskitetysti