Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Parametriset komponentit

Ilmaise suunnittelutavoite erittäin yksityiskohtaisilla tasoilla parametristen komponenttien avulla. Kaikki Revitissä luodut rakennuskomponentit pohjautuvat parametrisiin komponentteihin, jotka tarjoavat avoimen graafisen järjestelmän suunnitteluun ja muotojen valmistukseen.

Parametrisia komponentteja voidaan hyödyntää sekä luotaessa erittäin mutkikkaita kokoonpanoja, kuten huonekaluja ja kalusteita, että hyvin yksinkertaisia rakennusosia, kuten seiniä ja pylväitä. Ohjelmointikieltä tai koodausta ei tarvita.

Käytä parametrisia komponentteja suunnitteluun ja muotojen valmistukseen