Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Datan ja näkymän hallintatyökalut

Hallitse suuria tietojoukkoja erikoistyökaluilla ja -työnkuluilla. Katsele ja muokkaa node-suhteita tehokkaalla riippuvaisuuskaavio-arkkitehtuurilla. Segmentoi kohtauksia käyttämällä resurssi- ja tiedostoviittauksia, mikä auttaa hallitsemaan työnkulkuja. Paranna suorituskykyä lataamalla kohtauksen elementit muistiin vasta, kun niitä tarvitaan. Ryhmitä nodeja säilöihin ja luo räätälöityjä ja käyttäjäkohtaisia näkymiä. Muokkaa mallinnettua dataa kokonaisvaltaisesti ilman uudelleenrakentamista.

  • Korvaa kohtauselementtejä yksinkertaisella, alhaisen resoluution verkolla ja lataa esikäännettyä dataa vain, kun sitä tarvitaan renderointiin mental ray (englanti) Render Proxy -ohjelmalla.
  • Lue ja kirjoita avoimen lähteen tietokonegrafiikoiden välistä Alembic-vaihtamiskehysformaattia suodattamaan monimutkaista animoitua ja simuloitua dataa sovelluksesta riippumattomaan suunniteltuun geometriaan.
Tiedonhallinnan erikoistyökalut