Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vertaa tuotteita

Maya ja Maya LT

Tutustu Maya- ja Maya LT -ohjelmistojen eroihin.

Vertaa tuotteita

Oletustuotteen valintaa ei voi poistaa vertailusta.

Valitse muu tuote vertailtavaksi ennen tämän valinnan poistamista.

Olet valinnut enimmäismäärän vertailtavia tuotteita. Poista tuotteen valinta ennen kuin valitset muun tuotteen vertailtavaksi.

Tuotteet

Kattava 3D-animointi-, mallinnus-, simulointi- ja renderointiohjelmisto.

Kustannustehokas pelinkehitysohjelmisto indie-pelintekijöille.

Lyhyesti:

  • Toteuta mallinnusta, animaatiota, valaistusta ja videotehosteita koskevat visiosi kattavalla 3D-ohjelmistolla.
  • Ammattimainen 3D-työkalu, jonka hinta sopii indie-pelintekijän budjettiin.

Maksat vain käytön mukaan ja saat Mayan uusimman version pienemmillä aloituskustannuksilla, henkilökohtaisella verkkotuella ja aiempien versioiden käyttöoikeuksilla. Lisätietoja.

Kuukausittain    

Neljännesvuosittain    

Vuosittain    

Monivuotinen (2 vuotta)    

Monivuotinen (3 vuotta)    

Muovaustyökalut

Parannetut monimallinnustyönkulut

Polygoni- ja subdivision-verkkojen mallinnus

Primitiivien luominen

Verkon luontityökalut

Polygonien/verkkojen hienosäätötyökalut

Polygonien pienennystyökalu

Reuna- ja kehyssilmukat

NEX-kiihdytetty mallinnustyönkulku

OpenSubdiv-tuki

Topologiapohjaiset symmetriatyökalut

Quad draw -työkalu

Multicut-työkalu

Sivellinpohjainen geometrian muovaustyökalu

Maalauksen valinta

UV-työnkulut

UV:t, normaali ja verteksikohtainen väri (CPV)

Moninkertainen UV-sarjatuki

Instanssikohtaiset UV-sarjat

Unfold-3D-integraatio

Monikertaiset sarjat/CPV

3D-maalaustyökalu (tekstuuri)

Aineiden proseduraalisten tekstuurien kirjasto

2D- ja 3D-proseduraaliset tekstuurit

PSD-tiedostojen tuki

Siirtymäkartat

Turtle-tekstuurien muokkaus

Parallel Rig -arviointi

Keyframe-animointi

Graph- ja Dopesheet-editorit

Animaatiokerrokset

Trax epälineaarinen animaatioeditori

Sarjakohtainen avaintyökalu

Muokattavat liikejäljet

ATOM-animaatiotiedostojen tallennus ja lataus

Pisteiden rajoitukset

Tähtäyksen rajoitukset

Suuntauksen rajoitukset

Skaalan rajoitukset

Parent-rajoitukset

Geometrian rajoitukset

Normaalit rajoitukset

Tangenttirajoitukset

Pylväsvektorirajoitukset

Kokovartalon HumanIK-animaatiojärjestelmä

Sisäänrakennettu Spline IK ja Spring IK

Reaaliaikainen animaation uudelleenkohdistus

Delta Mush -deformaatio

Epälineaarinen deformaatio

Ristikkojen deformaatio

Blendshape-deformaatio

Wrap-deformaatio

Sculpt-deformaatio

Soft modification -deformaatio

Cluster-deformaatio

Jiggle-deformaatio

Wire-deformaatio

Point-on-curve -deformaatio

Wrinkle-deformaatio

Tekstuurien deformaatio

Shrink Wrap -deformaatio

Geodeettinen vokselien pinnoitus

Heat Map -pinnoitus

Pinnan painojen maalaus

Geometrian korvaustyökalu

Maya Muscle -deformaatiojärjestelmä

Monikamera-asettelu ja hallintatyökalut

Skevenssoijan toistolistan pätkän muokkaus

Näyttöikkunassa piirtäminen

Kynämerkkien tallentaminen

Suorituskyvyn merkintä

Parannettu ulkoasujen kehitystyönkulku

Kolmannen osapuolen näyttöikkunan renderoinnin ohitus

Microsoft DirectX 11 -tuki

Reaaliaikaiset DX11-varjostustehosteet

HLSL- ja CgFX-tuki

Kävelytyökalu

Arnold renderointimoottori

Vektorirenderoija

Laitteistorenderoijaikkuna

Turtle-renderoija

Interaktiivinen fotorealistinen renderoija (IPR)

Hypershade- ja Visor-työkalut

ShaderFX

Värien hallinta

Epäfotorealistiset piirrostyylit

500 editoitavaa esiasetettua Maya Paint Effects -sivellintä

Interaktiiviset esikatselut

Renderoi tulokset mental rayssä

Animaation simulointi

Monimutkaiset, luonnolliset tehosteet

Surface snap -työkalu

Surface attract -työkalu

Surface collide -työkalu

Tilan kolonisaatioalgoritmi

Proseduraalinen tehostealusta Bifrost

Adaptive Foam -toiminto Bifrost-moduulissa

Ohjattu simulointi Bifrost-moduulissa

Adaptive Aero Solver -toiminto Bifrost-moduulissa

Avoin proseduurikaavio Bifrost-moduulissa

XGen Arbitrary Primitive Generator

Maya Fluid Effects

Maya Fur

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Jäykän ja pehmeän ruumiin dynamiikat

Bullet-fysiikat

NVIDIA PhysX -integraatio    

MEL-skriptaus

Python-skriptaus

Kirjoita mukautettuja liitännäisiä SDK:lla

Luo mukautettuja Maya-objekteja

Mukauta käyttöliittymä omisteisia työkaluja varten

Microsoft .NET API -tuki

Lataa kolmannen osapuolen liitännäisiä ja työkaluja

Kirjoita mukautettuja objekteja ja liitännäisiä Maya C++ API:lla

Luo mukautettuja käyttöliittymän työkaluja Qt-kehityskehyksen avulla

Viewport 2.0 API

Send to Unity -vienti

Send to Unreal -vienti

Send to Mudbox -vienti

Pelivientityökalu

Pilvipalveluintegraatio

Renderointitasot

Kompositiopuu renderointitasoille

Tiedostojen muokkausinteraktio Apple Final Cut Pro -ohjelmalla

Tiedostojen muokkausinteraktio Adobe Illustratorilla

Katsele ja muokkaa noodien suhteita

Segmentoi näkymiä

Ryhmitä noodeja käyttäjäkohtaisia näkymiä varten

Muokkaa mallinnettua dataa ilman uudelleenrakentamista

Luo/kirjoita Alembic-kehysformaattia

Tuotantoresurssien hallinta

Vaihtele näkymien esitysten välillä

Ota käyttöön, animoi tai kysele muokkauksia

Seuraa kokoelmien ohituksia

Tehokas API työkalujen mukauttamista varten

File Path Editor -käyttöliittymä

Korjaa rikkoutuneita tiedostopolkuja

Aseta polkuja olemattomiin tiedostoihin

Pääse käsiksi tiedostoihin, jotka sijaitsevat standardista poikkeavissa poluissa

Kehittyneet kompositio- ja kuvien käsittelytyökalut

3D-kompositioympäristö

Rotoskooppityökalut

Levypohjainen toisto

Renderointitasojen tuki

Python-skriptaukseen perustuva kompositio

Microsoft Windows

Automaattinen 3D-kameraseuranta

Näyttöikkunassa piirtäminen

Kynämerkkien tallentaminen

Suorituskyvyn merkintä