Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

River and Flood Analysis

Jokien ja tulvien analyysimoduuli on saatavilla Infrastructure Design Suite 2017 (englanninkielinen) Ultimate -tuotteeseen, ja se automatisoi vesianalyysi- ja kartoitustoiminnot. Automatisoi HEC-RAS-poikkileikkaus, vedenpinnan analysointi, tulva-alueiden kartoitus ja kaikki niihin liittyvät mallinnustehtävät. Suorita automatisoidut sillan huuhtelulaskelmat.Luo automaattisesti tulva-alueiden ja -reittien karttoja, jotka ovat valmiita lähetettäviksi asianomaisille toimijoille.