Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Viitetyyliapuohjelma

Nyt voit synkronoida tyylejä piirustuksessa ulkoisten viitemallien tyylien kanssa. Viitemallit yksinkertaistavat piirustustyylien hallintaa ja pitävät ne ajan tasalla.

Viitesuunnitteluapuohjelma yhdyskuntasuunnittelun dokumentointiin