autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Karttojen tuottaminen

Kartografisella kartoitustoiminnolla luot karttoja, joissa näkyvät korostettuina tietyt ominaisuudet tai tiedot, kuten tulvavyöhykkeet, putkien koot ja materiaalit, maaperätyypit, kosteikkojen rajat ja kaavoitusalueet. Luo selityksiä ja kierrätä kartoitustyylejä karttojen luomisen virtaviivaistamiseksi.

Kartat voivat korostaa tiettyjä ominaisuuksia tai tietoja