home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Väylämallinnussuunnittelu

Luo väylämallinnustoiminnon avulla älykkäitä tiesuunnittelun ja muiden liikennejärjestelmien malleja. Luo pintaehdotuksia, maarakennustöiden tilavuuksia, materiaalisummia ja poikkileikkausluonnoksia. Valitse lineaariset väylämallinnuskohteet AutoCAD xref -tiedostoista. Poimi tilavuusobjekteja väylämallinnuksen muodoista. Voit käyttää suoraan linjauksia, profiileita, mittalukuja, kohdeviivoja ja AutoCAD-polylineja väylämallinnuksen siirtymäkohtien ja korkeustason rajoitteiden määrittämiseen. 

Interaktiivisen Intersection Builderin avulla voit luoda monimutkaisia risteävien teiden malleja, jotka pysyvät dynaamisina suunnitelmien muuttuessa.Luo älykkäitä mukautettuja komponentteja Subassembly Composer -toiminnolla.

  • Käytä Loop Geometry -työkalua määritettyjen linkkien toistamiseen, kunnes ne päätyvät Subassembly Composer -toiminnon pintakohteeseen tai kunnes ne on toistettu tietyn määrän kertoja. 
  • Määritä väylämallinnuskohteet kuvatason mukaan.Hyödynnä väylämallinnuskohteita käyttämällä AutoCAD-kuvatason ryhmiteltyjä entiteettejä ja valitse kohdistukset kuvatasoittain käytettäviksi leveys- ja siirtymäkohteina. 
  • Luo AutoCAD-tilavuusobjekteja Civil 3D -TIN-pinnoista, putkiverkostoista ja paineverkostoista muissa sovelluksissa suoritettavaa visuaalista analysointia varten.
Väylämallinnus yhdyskunta- ja väylämallinnussuunnitteluun