autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Värikoodein osoitetut versioiden erot

Visuaalinen vertailu korostaa graafisia muutoksia ja geometrian eroja kahden piirustusversion välillä. Muutokset on värikoodattu, jotta ne on helppo havaita.

Visuaalinen vertailu korostaa graafisia muutoksia ja geometrian eroja kahden piirustusversion välillä