autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Merkintöjen ja yksikön skaalaaminen

Muuta piirustusten yksikköjä ja skaalattujen objektien tunnisteita, tekstiä ja muita merkintöjä ja säilytä näin sama suhdekoko ja suhteellinen ulkoasu.

Merkintöjen ja yksikön skaalausobjektit rakennussuunnittelupiirustuksissa