Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Helpot muutokset blokkiesiintymiin

Kun suunnitelmaan tehdään muutoksia, myös komponentteihin voidaan tehdä muutoksia aiempaa helpommin. Määritä blokin ilmentymille toinen määritelmä luomatta blokkia uudelleen.

Tee helposti muutoksia blokkiesiintymiin